Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy Swalmen heeft hoge verwachting van archeologie in Tegelen

Gepubliceerd op: 26-05-2016

econsultancy-swalmen-heeft-hoge-verwachting-van-archeologie-in-tegelenSWALMEN – Met een hoge verwachting is onze archeoloog Martijn Stiekema op pad gegaan richting het plangebied de Erkenkamp in Tegelen.

Het gebied is gelegen op een rivierterras van de Maas, welke is gevormd tijden het Allerød,  een warmere en nattere periode tijdens de laatste “ijstijd”. Vanwege de relatief hoge en droge ligging in de nabijheid van de Maas heeft dit in het verleden een gunstige tijdelijke nederzettingslocatie gevormd. Het plangebied heeft niet alleen een hoge archeologische verwachting voor resten uit de perioden Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen, maar ook voor resten uit de Tweede Wereldoorlog met in het bijzonder een oude loopgraaf in het noorden van de onderzoekslocatie.

Verstoringen

Tijdens het archeologisch onderzoek dat we hebben uitgevoerd voor BRO hebben we meerdere boringen gezet. Bij alle boringen bleek het bodemprofiel verstoord te zijn tot in de Maasterrasafzettingen. Op basis hiervan is de gespecificeerde archeologische verwachting bijgesteld naar laag. Ook het mogelijk nog aanwezige loopgravenstelsel uit de Tweede Wereldoorlog in het noorden van het plangebied heeft te weinig omvang om relevante informatie op te leveren. Het gehele plangebied is dus vrijgegeven.

Teleurstelling en blijdschap

Een lichtelijke teleurstelling voor de archeoloog? Martijn Stiekema: “ja natuurlijk. Met een hoge verwachting ga je het onderzoek in. En om dan te zien dat de bodem verstoord is en archeologische resten niet meer aanwezig zullen zijn is voor een archeoloog jammer. Maar goed nieuws voor onze opdrachtgever, want het hele plangebied is dankzij dit onderzoek snel vrijgegeven en daar doe je het uiteindelijk voor.”

econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerkEconsultancy 

Locatie Swalmen

Rijksweg Noord 39
6071 KS  SWALMEN

Telefoon : 0475-564961
Fax : 0475-504958

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl