Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


OOvB blog: 10 tips voor een goede begroting

Gepubliceerd op: 21-05-2024

Ben je als ondernemer al bezig met bijsturen in het jaar, en vooruitzien richting volgend jaar? Een begroting is een essentieel hulpmiddel om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid van je bedrijfsplannen. Met een goede begroting weet je wat je kunt verwachten op het gebied van inkomsten, uitgaven en winstgevendheid. Maar hoe stel je een effectieve begroting op? Laura Lovink, accountant-administratieconsulent bij OOvB, geeft je tien handige tips. 

oovb_blog_begroting

 

Hier zijn 10 belangrijke tips die je op weg helpen

  1. Een begroting is niet alleen het domein van de financiële afdeling. Betrek alle afdelingen en zorg ervoor dat iedereen verantwoordelijkheid neemt voor hun rol in het begrotingsproces. De begroting beïnvloedt immers de hele onderneming.
  2. Een begroting is gebaseerd op verwachtingen die kunnen veranderen. Zorg daarom dat de belangrijkste zaken duidelijk zijn en dat je ruimte laat voor aanpassingen. Focus op de hoofdlijnen, details kunnen later worden toegevoegd.
  3. De bedrijfswereld verandert voortdurend. Zorg ervoor dat je een actieplan hebt dat je aan de begroting kunt koppelen. Wijs één persoon aan die verantwoordelijk is voor elke actie en zorg ervoor dat de acties niet te ver in de toekomst liggen. Kleine stappen kunnen leiden tot groot succes.
  4. Controleer of je plannen financieel haalbaar zijn en houd rekening met de capaciteit van personeel, machines enzovoort. Let ook op de actuele marktontwikkelingen en de bereidheid van financiers om je plannen te ondersteunen.
  5. Een volledige begroting bevat niet alleen een resultatenrekening, maar ook een balans- en liquiditeitsprognose. Dit geeft je inzicht in de resultaten, kasstromen, investeringen en liquiditeitsbehoeften.
  6. Denk niet alleen in euro’s. Voeg ook andere eenheden toe, zoals aantallen producten, uren of kilometers. Deze variabelen helpen je om een meer concreet beeld te krijgen van de bedrijfsvoering en kunnen later helpen bij het analyseren van de verschillen tussen de prognose en de werkelijkheid.
  7. Maak scenario’s om de mogelijke financiële risico’s inzichtelijk te maken. Dit helpt je om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden, zoals dalende omzet of vertraagde betalingen. Hoewel scenarioanalyse tijd kost, vergroot het je flexibiliteit.
  8. Veel bedrijven hebben te maken met voorraden, debiteuren en crediteuren. Gebruik omlooptijden om het benodigde werkkapitaal in te schatten en vergelijk deze met eerdere jaren om te zien of je begroting realistisch is.
  9. Kostprijzen hebben invloed op de verkoopprijzen. Zorg dat de kostprijzen in lijn zijn met de begroting, zowel voor producten als uurtarieven. Dit helpt om verkeerde beslissingen te voorkomen.
  10. Houd rekening met mogelijke sluitingsperiodes en seizoenpatronen die de liquiditeit kunnen beïnvloeden. Zorg ervoor dat je hierop voorbereid bent in je begroting.

Als je hulp nodig hebt bij het opstellen van een begroting of het verbeteren van je begrotingsproces, aarzel dan niet om één van de adviseurs van OOvB te raadplegen. Zij kunnen je helpen om de juiste stappen te zetten voor een succesvolle begroting.

 

 

Laura Lovink

Deze blog is geschreven door Laura Lovink,  accountant – administratieconsulent.

Werkzaam sinds 2021 bij OOvB adviseurs en accountants Uden

E-mail: [email protected]

Telefoon: 0413-820429

Bekijk OOvB: In de ledengids