Maasvallei Netwerk
Advertentie
CuijkOnderneemt!

BiblioPlus zoekt twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht

Gepubliceerd op: 06-10-2021

BiblioPlus is per 1 januari 2022 op zoek naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. 

Over BiblioPlus

Met bijna 325.000 bezoekers per jaar, 31.000 leden, 800.000 uitleningen en zo’n 2.000 activiteiten per jaar is BiblioPlus de grootste publieke instelling in het Land van Cuijk en Maasduinen. Wij zijn een moderne, regionale bibliotheekorganisatie met vestigingen in de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis. BiblioPlus verzorgt daarnaast het bibliotheekwerk op 57 basisscholen in haar werkgebied en werkt samen met een groot netwerk van partners. De organisatie telt 37 medewerkers en werkt met 500 vrijwilligers. Het kantoor is gevestigd in Cultureel Centrum De Weijer in Boxmeer.

De Bibliotheek van nu is veel meer dan een uitleenpunt van boeken. In de Bibliotheek komen mensen bij elkaar om kennis en inspiratie te halen en brengen, maar ook steeds vaker om aan hun
vaardigheden te werken. De Bibliotheek groeit toe naar het lokale informatieknooppunt van de gemeenten in het Land van Cuijk en Maasduinen. Op alle basisscholen zijn we via de Bibliotheek op
School actief met programma’s op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Daarnaast is BiblioPlus regisseur in haar werkgebied in de aanpak tegen laaggeletterdheid en het
regionale leesoffensief.

Over de Raad van Toezicht

Directeur Bestuurder Cyril Crutz

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en komt in principe zes keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. Daarnaast is er een jaarlijks evaluatiemoment en is de RvT jaarlijks vertegenwoordigd tijdens een medewerkersbijeenkomst. BiblioPlus heeft een Ondernemingsraad (OR) en jaarlijks is er een overlegmoment tussen RvT en OR. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen voor twee periodes herbenoemd worden. De bezoldiging van de RvT vindt plaats op het niveau van een vrijwilligersvergoeding. De RvT werkt vanuit de principes van de Governance Code Cultuur.

De RvT ondersteunt de directeur-bestuurder van de stichting door hem met raad terzijde te staan en toezicht te houden op de besturing van de organisatie. De leden van de RvT  vertegenwoordigen verschillende expertisegebieden, waarmee ze vanuit hun specialisme een klankbord vormen voor de directeur-bestuurder. De RvT stelt de begroting, jaarrekening en de strategische beleidsstukken vast. De leden van de RvT dragen deze verantwoordelijkheden gezamenlijk. Zij doen dit in een positieve omgeving, willen van elkaar leren en vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

 

De vacature

Binnen de RvT van Stichting BiblioPlus ontstaan per 1 januari 2022 twee vacatures als gevolg van het einde van de zittingstermijn van twee zittende leden.
We zijn op zoek naar:

RvT-voorzitter

De voorzitter bereidt samen met de directeur-bestuurder de vergaderingen voor, zit ze voor en is het eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. De RvT als geheel treedt op als werkgever van de directeur-bestuurder. We zoeken iemand die:

 • kan bogen op een netwerk in het Land van Cuijk en Maasduinen;
 • over ervaring beschikt als lid van een toezichthoudend orgaan;
 • ervaren en gedreven is in de rol van voorzitter;
 • kan leidinggeven aan de informatievoorziening voor de raad van toezicht;
 • beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;
 • zich goed kan verplaatsen in de belevingswereld van de directeur-bestuurder.

RvT-lid

Vanuit de verbreding van de maatschappelijke opdracht van de Bibliotheek is er binnen de Raad van Toezicht behoefte aan een lid dat:

 • bij voorkeur over ervaring beschikt als lid van een toezichthoudend orgaan;
 • ervaring en affiniteit met vraagstukken binnen het sociaal domein.

Voor beide leden gelden daarnaast de volgende kenmerken:

 • Een maatschappelijk geëngageerde persoon die woont of werkt in de regio Land van Cuijk en Maasduinen;
 • Hij of zij heeft hart voor de Bibliotheek en beschikt over een relevant netwerk;
 • Hij of zij beschikt over analytisch en kritisch denkvermogen op WO/HBO-niveau;
 • Staat achter de inhoudelijke visie van BiblioPlus zoals uitgewerkt in het beleidsplan ‘Verder bouwen aan de Bibliotheek van Nu’ 2021-2024.
 • We streven binnen de RvT naar een gezonde mix van leeftijden en naar een evenwichtige samenstelling voor wat betreft geslacht.
 • Het wordt belangrijk geacht dat er mensen in de raad zitten die nog actief zijn in het arbeidsproces;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling zijn belangrijke waarden voor de RvT.

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder als adviseur. Zij zullen op basis van een brievenselectie en een kennismakingsgesprek tot een voordracht komen. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 19 oktober.

Meer informatie

Voor informatie over BiblioPlus verwijzen we u graag naar onze website www.biblioplus.nl. Daar vindt u onder andere ons beleidskader voor 2021-2024. U kunt voor aanvullende vragen tevens
contact opnemen met Dhr. Hans Vedder, de huidige RvT-voorzitter via (06) 30 37 19 63.

Interesse?

Uw motivatiebrief met cv t.a.v. Marjorie van Dijk ontvangen wij graag uiterlijk 13 oktober per mail aan: [email protected] onder vermelding van “vacature lid RvT”. Graag aangeven in uw brief op welke van beide vacatures u reageert. De gesprekken vinden plaats op het kantoor van BiblioPlus in De Weijer in Boxmeer.