Advertentie

Econsultancy informeert: dumpen drugsafval schadelijk voor bodem en grondwater

Gepubliceerd op: 10-10-2016

econsultancy-informeert-dumpen-drugsafval-schadelijk-voor-bodem-en-grondwaterBOXMEER – Het recentelijk verschenen rapport ‘Elke dump is een plaats delict’ liegt er niet om en is volop in het nieuws. Het dumpen van synthetisch drugsafval neemt toe.

De onderzoekers van het Programma Politie & Wetenschap noemen het extra zorgelijk omdat 1 op de 5 geregistreerde dumpingen plaats vindt in waterwingebied. Het drinkwater dat daar uit de grond wordt gehaald, wordt minder intensief gezuiverd omdat dat van oudsher relatief schoon is. Bovendien brengen de grondstoffen voor chemische drugs schade aan de natuur toe.

Het drugsafval wordt gedumpt in jerrycans, vaten en soms hele containers die worden aangetroffen door passanten of surveillerende toezichthouders. De dumping vindt plaats in de natuur, langs de snelweg en zelfs midden in woonwijken. Het aantal geregistreerde dumpingen neem toe, maar het is onbekend hoeveel afval geloosd wordt in de bodem, het water of het riool. Die lozingen zijn namelijk lastig te traceren. Volgens het rapport zijn er signalen dat deze vorm van dumping toeneemt, maar is er vanwege de geringe pakkans weinig zicht op.

Schadelijk

Na het opruimen van een dumpplek is het maar de vraag welke schade dit heeft toegebracht aan de bodem. Jan Winkelhorst, projectleider bodem licht toe: “ Het afval betreft een mix van schadelijke stoffen. Hierbij valt te denken aan zuren en logen, oplosmiddelen zoals aceton, chloroform, ethanol en methanol en verschillende gassen zoals ammonia, stikstof en watertstofgas. Door uitspoeling is de kans aanwezig dat deze schadelijke deeltjes in de bodem zakken. Zeker in gevoelige gebieden zoals grondwaterbeschermingsgebieden is het van belang te onderzoeken of en wat de schade is. Dit doen wij door het uitvoeren van een bodemonderzoek. Dat we er al enige ervaring mee hebben kunnen we wel zeggen. Het dumpen is helaas niet iets van deze tijd.”

De provincie Brabant is al enige jaren koploper als het gaat om het aantal geregistreerde dumpingen. Maar sinds 2015 is er sprake van uitwijkgedrag door criminelen. De speciale taskforce die in Brabant de zware drugscriminaliteit al jaren te lijf gaat boekt zoveel succes dat criminelen kennelijk uitwijken naar omliggende provincies. Limburg en Gelderland laten een sterke toename zien.

Het is de eerste keer dat in Nederland grootschalig onderzoek is gedaan naar de dumping van vloeibaar drugsafval. De onderzoekers stellen voor een dumpplek te allen tijde als plaats delict te beschouwen, zodat de recherche altijd bij een drugsdumping betrokken is en de kans op opsporing en vervolging van producenten toeneemt.

Bronnen:
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/criminelen-wijken-uit-naar-gelderland-voor-dumpen-drugsafval-1.6399278?campaign_id=A100, door Econsultancy geraadpleegd op 29 september 2016.

http://nos.nl/artikel/2134819-zorgen-om-drinkwater-door-lozen-drugsafval.html
, door Econsultancy geraadpleegd op 29 september 2016.

Ronald Hissink is door Econsultancy geraadpleegd op 29 september 2016 http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/criminelen-wijken-uit-naar-gelderland-voor-dumpen-drugsafval-1.6399278?campaign_id=A100

Econsultancy vestiging Brabant econsultancy-Vestiging-Econsultancy-Brabant-Heinz-Moormannstraat-1-B-5831-AS -BOXMEER-logo-maasvallei-netwerk

Heinz Moormannstraat 1-B
5831 AS  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl