Advertentie

OOvB adviseurs en accountants informeert: doorwerken na de AOW-leeftijd

Gepubliceerd op: 29-09-2016

oovb-adviseurs-en-accountants-informeert-doorwerken-na-de-aow-leeftijd-kantoor-oovb-De-la-Sallestraat-8-5384-NK-HeeschCUIJK – Op 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Deze wet heeft een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten gewijzigd, om het (door)werken na AOW-gerechtigde leeftijd te vergemakkelijken. 

Als de arbeidsovereenkomst met uw werknemer al was ingegaan voordat hij/zij de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, dan kunt u die arbeidsovereenkomst zonder preventieve toets van het UWV of Kantonrechter opzeggen nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. De AOW-gerechtigde werknemer heeft bij ontslag geen recht op een transitievergoeding.

Vanaf 1 januari 2016 is de zogenoemde ketenregeling voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten met AOW-gerechtigde werknemers gewijzigd. Aan deze werknemers mogen dan maximaal 6 tijdelijke contracten in maximaal 4 jaar worden aangeboden. Alleen de tijdelijke contracten die zijn aangegaan nadat de AOW-leeftijd is bereikt tellen voor de keten mee.

De loondoorbetalingsverplichting bij arbeidsongeschiktheid is verkort van 24 maanden naar 13 weken voor AOW-gerechtigde werknemers. Ook het opzegverbod bij ziekte van uw werknemers vervalt na het verstrijken van 13 weken arbeidsongeschiktheid. Verder hebben werkgevers minder re-integratieverplichtingen als een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt ziek wordt.

Overigens hoeven er voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geen premies werknemers meer te worden afgedragen.

Over het algemeen is het dus aantrekkelijker geworden om oudere werknemers in dienst te nemen! Maar let op: in bepaalde gevallen zijn er nog overgangsregelingen van toepassing of zijn afwijkingen in cao-bepalingen mogelijk relevant. Informeer daarom altijd eerst even bij uw contactpersoon van OOvB.

Over OOvB

OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren (Wijchen, Cuijk, Wanroij, Boekel, Heesch) staan wij, met een team van zeven vennoten en meer dan 100 professionele medewerkers, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies en personeel & organisatie.

OOvB adviseurs en accountants

OOvB Logo_Full colour

Vestiging Cuijk