Advertentie

Flynth in Bergen informeert: vergroeningspremie: voldoet u al aan de EA-verplichting?

Gepubliceerd op: 06-09-2016

flynth-in-bergen-informeert-vergroeningspremie-voldoet-u-al-aan-de-ea-verplichtingBERGEN – Bedrijven met meer dan 15 hectare bouwland in gebruik die vergroeningspremie hebben aangevraagd, moeten 5% van het areaal bouwland inrichten als Ecologisch Aandachtsgebied (EA-verplichting), tenzij een vrijstelling van toepassing is. Vaak is in de Gecombineerde Opgave aangegeven, dat dit gebeurt via het inzaaien van een vanggewas na de hoofdteelt. 

 
 
Inmiddels zijn de eerste gewassen geoogst en zijn of worden de eerste vanggewassen ingezaaid. Let u hierbij op de voorwaarden voor de vanggewassen:

  • Inzaaien van een mengsel van minimaal 2 toegestane soorten.
  • Inzaaien kan na 15 juli en tot uiterlijk 30 september.
  • Als de zaaidatum afwijkt van de datum in de Gecombineerde Opgave, dient de werkelijke zaaidatum uiterlijk op de dag van inzaai te worden doorgegeven aan RVO.
  • Gerekend vanaf de opgegeven zaaidatum, dient het vanggewas minimaal 10 weken op het land te staan.
  • Gebruik van meststoffen is toegestaan.
  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verboden tot en met 31 december.
  • Beweiding en/of begrazing binnen 10 weken is niet toegestaan.
  • Etiketten/aankoopbewijzen van het zaaizaad dient u 5 jaar lang in uw administratie te bewaren.

Een wijziging van de inzaaidatum van het vanggewas kan uiterlijk op de dag van inzaai bij RVO worden gemeld. Doet u later melding? Dan kan dat gevolgen hebben voor een eventuele nateelt of grondbewerkingen in het najaar: deze kunnen dan pas later plaatsvinden en dat is voor u natuurlijk niet handig. Kijk voor meer informatie hierover ook op de website van RVO.

Afspraken tussen huurder en verhuurder

Is er sprake van gehuurde/verhuurde grond waarop een vanggewas wordt ingezaaid? Zorg dan voor duidelijke onderlinge afspraken tussen huurder en verhuurder. De grond mag op de dag van inzaai van het vanggewas namelijk weer in gebruik worden gegeven bij de verhuurder (bijvoorbeeld om hiermee onder voornwaarden extra stikstofruimte voor kunstmest te creëren). De voorwaarden voor de EA-verplichting op het perceel blijven echter van kracht. De nieuwe grondgebruiker (meestal de verhuurder) mag vanaf de melddatum van de inzaai (meestal door de huurder), gedurende 10 weken niks met het gewas doen. Anders loopt de vergroeningspremie van de grondgebruiker op 15 mei gevaar.

Verrekening van betalingsrechten

Huurders en verhuurders van grond moeten ook duidelijke afspraken maken over de uitbetaling van de rechten, voor zowel het afgelopen als komende teeltseizoen:

  • Welk bedrag moet er eventueel worden doorbetaald aan de eigenaar van de rechten en welk bedrag is er voor de grondgebruiker beschikbaar? Zit de vergroeningspremie hier wel of niet bij?

Vanaf 2017 korting tot 120%

Spreek af wat er gebeurt met premieverrekening, bijvoorbeeld als RVO een korting op de vergroeningspremie toepast in geval niet aan alle vergroeningseisen wordt voldaan. Is er niet voldaan aan de vergroeningseisen? Dan kan de korting vanaf 2017 oplopen tot 120%. Daarmee schaadt het dus ook de uitbetaling van de basispremie. Hiermee wordt het belang van de vergroening en onderlinge afspraken nog groter.

Advies

Wij adviseren u om na te gaan of de gemaakte afspraken tussen huurder en verhuurder voldoende duidelijk zijn. Uw Flynth-adviseur helpt u graag, bijvoorbeeld met een inventarisatie van te maken afspraken en een overzicht van de onderlinge verrekening van premiebedragen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail [email protected] of telefoonnummer 088-2367236

auteur-flynth-hans-scholte-artikel-maasvallei-netwerkInformatie over de auteur: Hans Scholte

Hans Scholte maakte in 1991 de overstap naar LTB (het latere Flynth) dat hij al kende vanuit zijn functie als bedrijfsvoorlichter vanuit de Landbouw Voorlichtingsdienst. Ooit volgde hij de Hogere Agrarische School in Dordrecht, afstudeerrichting Veehouderij. “Daar ben ik thuis, de opleiding organisatieadviseur verbreedde mijn scope . De sector ontwikkelt zich en ik groei mee. Het gaat niet enkel meer om cijfers maar ook om spiegelen en sparren. Die menselijke kant bevalt me. Als vertrouwenspersoon met branchekennis optrekken met ondernemers.”

FLYNTH_FC-DEF-logo-maasvallei-netwerkFlynth Accountants, Specialisten en Adviseurs

De heer Richard Stekelenburg
Lindenlaan 19
5854 AM BERGEN

Telefoon : 0485-341366

Email :     [email protected]
Website : www.flynth.nl