Advertentie

Econsultancy Brabant bericht: watervergunning bedrijventerrein De Kooi II Hoogerheide verleend

Gepubliceerd op: 01-09-2016

econsultancy-brabant-bericht-watervergunning-bedrijventerrein-de-kooi-ii-hoogerheide-verleend (1)BOXMEER – Om hemelwater op het toekomstige bedrijfsterrein te kunnen verwerken is ter plaatse extra open water gecreëerd door een deel van een huidige watergang te verbreden. In verband met de Keur van het waterschap is voor de lozing van hemelwater en de werkzaamheden in en nabij de watergang een watervergunning aangevraagd. In het kader van de bestemmingsplanprocedure was het proces van de watertoets al doorlopen. Waterschap Brabantse Delta heeft in haar beoordeling aangegeven dat voor de aanvraag van een vergunning in verband met de Waterwet het opstellen van een waterhuishoudkundig plan noodzakelijk was om de waterhuishoudkundige consequenties goed te kunnen beschrijven.

econsultancy-brabant-bericht-watervergunning-bedrijventerrein-de-kooi-ii-hoogerheide-verleend (2)

In het kader van het opstellen van dit plan door Econsultancy is een kleinschalig grondwatermeetnet opgezet. Verder is zowel de retentiecapaciteit berekend en is het hemelwater­afvoersysteem hydraulisch doorgerekend. Het bestaande meetnet is uitgebreid en geïntensiveerd door voor het meten van de grondwaterstand gebruik te maken van digitale drukopnemers (Divers). In totaal zijn 3 peilbuizen geplaatst waarin de grondwaterstand gedurende een periode van 12 weken de grondwaterstand ieder uur is gemeten.

Een hoop meet- en regelwerk waarbij de praktische grondslag doorslaggevend is om tot een goede onderbouwing te komen. Tijdens het proces heeft meermaals overleg plaatsgevonden met de opdrachtgever, de gemeente Woensdrecht en Waterschap Brabantse Delta.

Het waterhuishoudkundig plan is door het waterschap in de vergunningsaanvraag beoordeeld. Eind juli is de watervergunning verleend.

Indien u meer informatie wenst omtrent de technische uitvoering van de berekeningen of het onderzoek of het proces neemt u dan contact op met Roel van de berg.

Econsultancy vestiging Brabant econsultancy-Vestiging-Econsultancy-Brabant-Heinz-Moormannstraat-1-B-5831-AS -BOXMEER-logo-maasvallei-netwerk

Heinz Moormannstraat 1-B
5831 AS  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl