Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Attentiebericht van Flynth in Bergen: méér risico in 2017 van WGA-eigenrisicodragers

Gepubliceerd op: 04-08-2016

artikel-wga-flynth-vestiging-maasvallei-netwerkBERGEN – Tot en met dit jaar is het mogelijk om WGA*-eigenrisicodrager te zijn voor alléén het vaste personeel. Dat verandert. Kiest u als werkgever vanaf 1 januari 2017 voor eigenrisicodragerschap voor de WGA? Dan bent u dit voor uw totale WGA-lasten: WGA-vast én WGA-flex. Per 1 januari wordt het dus ‘alles of niets’. 

 

Als u eigenrisicodrager blijft (of wordt), dan bent u ook verantwoordelijk voor de re-integratie en de WGA-uitkeringen van de tijdelijke werknemers. Het is de vraag of u dit wilt. U hebt immers minder zicht op deze werknemers omdat zij niet meer op de werkvloer komen (ze zijn al uit dienst). Daardoor is het moeilijker om zicht te houden op hun arbeidsmogelijkheden dan bij vaste werknemers met wie u nog wel regelmatig contact heeft.

Offertes van verzekeringsmaatschappijen

Huidige eigenrisicodragers voor de WGA-vast zullen in de komende weken een offerte ontvangen van de verzekeringsmaatschappij ter dekking van het financiële risico van zowel het vaste personeel als de flexwerkers. U zult vóór een bepaalde datum bij de verzekeraar aan moeten geven of u eigenrisicodrager wilt blijven of niet. Deze datum kan per verzekeraar verschillen, maar is meestal 1 september 2016.

Garantieverklaring

Om in aanmerking te komen voor eigenrisicodragerschap moeten werkgevers een schriftelijke garantie aan de Belastingdienst overleggen waaruit blijkt dat een bank of verzekeraar garant staat voor eventuele door de werkgever niet nagekomen verplichtingen. Nu er één WGA-risico komt en de WGA-vast en de WGA-flex dus worden samengevoegd, betekent dit ook dat er één garantiestelling nodig is die het gehele WGA-risico dekt. De huidige garantieverklaring voor alleen het vaste personeel voldoet na 31 december 2016 niet meer.

Meld u voor 1 oktober aan

Een aanmelding om eigenrisicodrager te worden moet altijd 13 weken voor de gewenste ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 januari 2017 is de deadline dus 1 oktober 2016. Zowel de aanvraag als de garantieverklaring moeten voor die datum binnen zijn.

Let op

Uitzondering: voor werkgevers die nu al eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast is de termijn voor het inleveren van een nieuwe garantieverklaring verschoven naar 31 december 2016.

ZW-flex in combinatie met WGA-flex

Het is mogelijk dat verzekeraars de ZW-flex (het risico van de eerste twee jaar) meenemen in de aanbieding van de WGA-flex. Het lijkt onlogisch om als eigenrisicodrager voor de WGA (vanaf het derde jaar) de begeleiding van zieke ex-werknemers met een tijdelijk contract eerst aan het UWV over te laten. Dan heeft u immers geen grip op de ziektewetperiode, wat vaak het voorportaal is van de WGA-flex. Tegelijk zult u moeten nadenken of eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet gewenst is. Het gaat immers om (tijdelijke) ex-werknemers die uit beeld zijn.

Kleine, middelgrote en grote bedrijven

Het UWV maakt onderscheid in de premieberekening tussen kleine, middelgrote en grote bedrijven.

 • Klein: loonsom lager dan 319.000 euro
  U betaalt aan het UWV een vaste sectorpremie via de loonaangifte. Als een medewerker in de WGA komt, merkt u hier niets van. De premie bij UVW is gebaseerd op het sectorgemiddelde. Het voordeel van de UWV-premie is dat de schommelingen in premie in de loop van de jaren beperkt zullen zijn, omdat de premie gebaseerd is op het gemiddelde van de gehele sector.
 • Middelgroot: loonsom tussen 319.000 en 3.190.000 euro
  U betaalt deels een vaste premie gebaseerd op het sectorgemiddelde en deels een individuele premie. Hoe hoger de loonsom, hoe hoger de individuele premie.
 • Groot: loonsom meer dan 3.190.000 euro
  U betaalt een individuele premie, gebaseerd op de instroom in de WGA van uw (ex-)werknemers.

Specifieke doelgroepen

Hoewel bovenstaande van belang is voor alle werkgevers, zijn er specifieke doelgroepen die de komende periode een keuze moeten maken.

 • Kleine werkgevers die momenteel eigenrisicodrager WGA-vast zijn
  Keuze: eventueel terugkeer naar UWV. Als u eigenrisicodrager blijft, dan is een nieuwe garantieverklaring noodzakelijk.
 • (Middel)grote werkgevers die eigenrisicodrager WGA-vast zijn
  Keuze: eventueel terugkeer naar UWV. Als u eigenrisicodrager blijft, dan is een nieuwe garantieverklaring noodzakelijk.
 • (Middel)grote werkgevers die bij UWV verzekerd zijn met verhoogde premie door schade
  Keuze: eventueel overgang naar eigenrisicodragerschap (naar private verzekeraar).

Wij adviseren u graag

Ontvangt u de komende tijd offertes van verzekeraars over dit onderwerp? Dan kan uw adviseur arbeidszaken van Flynth u uiteraard advies geven, toegespitst op uw situatie. Als uw onderneming behoort tot een specifieke doelgroep, zullen wij u in de komende weken actief gaan benaderen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail [email protected] of telefoonnummer 088-2367777.

artikel-wga-Flynth-helma-van-gelsdorp-vakdirecteur-arbeidszaken-maasvallei-netwerkOver de auteur van dit artikel: Helma van Gelsdorp

Helma van Gelsdorp is Vakdirecteur Arbeidszaken. Als Vakdirecteur Arbeidszaken ondersteunt zij samen met een enthousiast team van specialisten MKB-ondernemers op het terrein van personeel, lonen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht. Daarnaast is Helma gecertificeerd NMI mediator en gespecialiseerd in het oplossen van bedrijfs- en arbeidsconflicten.
 
 
 
 
 
FLYNTH_FC-DEF-logo-maasvallei-netwerkFlynth Accountants, Specialisten en Adviseurs

De heer Richard Stekelenburg
Lindenlaan 19
5854 AM BERGEN

Telefoon : 0485-341366

Email :     [email protected]
Website : www.flynth.nl