Advertentie
Advertentie Land van Cuijk

Staatsbosbeheer lovend over archeologisch onderzoek Econsultancy Boxmeer

Gepubliceerd op: 21-07-2016

staatsbosbeheer-lovend-over-archeologisch-onderzoek-econsultancy-boxmeerBOXMEER – Een archeologietoets die de gemeente Bakel-Gemert in februari 2015 heeft uitgevoerd voor het plangebied aan de Asdonkseweg in Bakel is aanleiding geweest voor het uitvoeren van een archeologisch onderzoek. 

Staatsbosbeheer zal er een loofbos aanplanten, maar met de grotendeels middelhoge archeologische verwachting binnen het plangebied bestaat de kans dat archeologische waarden in de bodem verstoord kunnen worden door de werkzaamheden. De vraag rijst: wat is de kans dat archeologische waarden wel of niet in de bodem aanwezig zijn?

Om daar een antwoord op te kunnen geven heeft Econsultancy voor Staatsbosbeheer een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. In vaktermen spreken we over een IVO-overig, verkennende fase. Een dergelijk onderzoek bestaat uit het zetten van boringen, waarbij er in dit geval  ook profielputjes zijn gegraven. Het doel is de in de archeologische beleidskaart opgestelde verwachting aan te vullen en te toetsen.   Met kennis en een edelmanboor op zak is archeoloog Martijn Stiekema het veld in gegaan. 10 boringen en vier proefputten tot een diepte van 1 meter onder het maaiveld hebben de geologische  en bodemkundige bodemopbouw zichtbaar gemaakt: dekzandafzettingen met plaatselijk leemafzettingen. Ook laat het onderzoek diepe verstoringen in de bodem zien, vermoedelijk ontstaan bij het ploegen van het land.

De archeologische waarden? Die worden niet meer ter plaatse van het plangebied verwacht. Op basis van de aangetroffen bodemverstoringen kan de archeologische verwachting van het plangebied worden bijgesteld naar laag voor alle perioden.

Het advies om het plangebied vrij te geven voor de aanleg van het loofbos is door Staatsbosbeheer lovend ontvangen.

Econsultancy econsultancy-Vestiging-Econsultancy-Brabant-Heinz-Moormannstraat-1-B-5831-AS -BOXMEER-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl