Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy Boxmeer draagt Lichtenvoorde warm hart toe

Gepubliceerd op: 14-07-2016

econsultancy-boxmeer-draagt-lichtenvoorde-warm-hart-toe-Vestiging-Econsultancy-Brabant-Heinz-Moormannstraat-1-B-5831-AS -BOXMEERBOXMEER – Het gebruik van fossiele brandstoffen heeft niet alleen verschillende nadelen, deze brandstoffen worden in de toekomst bovendien steeds schaarser. Reden genoeg voor zowel overheid, bedrijfsleven als particulieren om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven voor energieopwekking. Zo ook in Lichtenvoorde, waar lokale vrijwilligers zich verenigd hebben om een stadsverwarmingsnet aan te leggen. 
 
Stadsverwarming is een vorm van warmtedistributie, waarbij woningen of bedrijfspanden worden verwarmd door aanvoer van warmte via een netwerk van warmwaterleidingen. Deze warmte betreft veelal restwarmte, afkomstig van industrie en energiecentrales.

In Lichtenvoorde zal de warmte worden benut die vrijkomt bij de verwerking van restafval van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door middel van een ondergronds leidingnet zal het worden getransporteerd naar de kern van Lichtenvoorde, waar de warmte wordt ingezet om het zwembad, een woonzorgcomplex en het gemeentehuis te verwarmen. Een duurzame vorm van energie die het gebruik van fossiele brandstoffen, en de energienota in deze complexen, aanzienlijk zal verlagen.

De transportleiding zal worden aangelegd in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Om te voorkomen dat bij aanleg van het leidingnetwerk archeologische resten verloren gaan heeft Econsultancy vooraf een archeologisch onderzoek uitgevoerd.

mvo-econsultancy-boxmeer-draagt-lichtenvoorde-warm-hart-toe-Vestiging-Econsultancy-Brabant-Heinz-Moormannstraat-1-B-5831-AS -BOXMEER

Een lokaal initiatief, duurzaam en volledig opgezet door vrijwilligers. Een mooi project waar Econsultancy graag een bijdrage aan heeft geleverd door een deel van de kosten voor eigen rekening te nemen.

Econsultancy econsultancy-Vestiging-Econsultancy-Brabant-Heinz-Moormannstraat-1-B-5831-AS -BOXMEER-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl