Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy Boxmeer over de mogelijkheid van reageren op de ontwerp-Aanvullingswet

Gepubliceerd op: 13-04-2016

econsultancy-Rapenstraat-2-5831-GJ-boxmeer-over-de-mogelijkheid-van-reageren-op-de-ontwerp-aanvullingswetBOXMEER – Zoals wij al eerder berichtten is het wetsvoorstel voor de Omgevingswet in de Eerste Kamer aanvaard. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien.

Parallel aan de Omgevingswet worden vijf aanvullingswetten opgesteld, die de Omgevingswet aanvullen voor de onderwerpen bodem, natuur, grondeigendom, geluid en integratie ammoniak en veehouderij. De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming. Uiteindelijk wordt elke burger door deze wet beschermd tegen de gevolgen van bodemvervuiling.

Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van de concept Aanvullingswet bodem Omgevingswet. De consultatie biedt belangstellenden de gelegenheid een reactie te geven op de ontwerp aanvullingswet. Tot en met 17 mei 2016 kunnen reacties worden ingediend. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal alle opmerkingen zorgvuldig bekijken en trachten hiermee waar mogelijk de aanvullende wetgeving te verbeteren.

Voor meer informatie kijk op http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nieuws/2016/internetconsultatie-0/

Econsultancy econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl