Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy Boxmeer doet onderzoeken naar snelfietsroute Arnhem-Zevenaar

Gepubliceerd op: 06-04-2016

econsultancy-rapenstraat-2-5831gj-boxmeer-doet-onderzoeken-naar-snelfietsroute-arnhem-zevenaarBOXMEER – We zijn begonnen met de onderzoeken ten behoeve van de aanleg van de F12, de snelfietsroute die aangelegd gaat worden ten zuiden van de A12 tussen Arnhem en Zevenaar. Een route met zoveel mogelijk voorrang, vlak asfalt en vloeiende bochten, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande fietspadenstructuur en nieuw aan te leggen fietspaden. Kortom een snelle en comfortabele verbinding, veilig voor fietsers.

De snelfietsroute zal gefaseerd worden aangelegd. Voor het tracé Zevenaar-Westervoort met een totale lengte van ca. 7,5 km voert Econsultancy een wegconstructie- en bodemonderzoek uit. Hierbij worden de opbouw van de wegconstructie, de milieuhygiënische kwaliteit van (berm)grond en de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende materialen inzichtelijk gemaakt. Deze uitkomsten leveren weer input voor het definitief ontwerp van de snelfietsroute.

De F12 langs de A12 van Arnhem naar Zevenaar zal ongeveer 13 km lang worden, een fietstocht van ongeveer 40 minuten van begin tot eind. Snelfietsroute F12 is de derde snelfietsroute in een netwerk van snelfietsroutes in de regio Arnhem – Nijmegen en maken het makkelijker om vaker de fiets in plaats van de auto te pakken.

Econsultancy econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl