Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Rick Wieskamp van Econsultancy Boxmeer over wonen op de randen van een oude stortplaats

Gepubliceerd op: 09-03-2016

wonen-rand-stortplaats-econsultancy-boxmeer-maasvallei-netwerkBOXMEER – Wonen op en in de nabijheid van een stortplaats. Het klink niet erg aantrekkelijk, maar voor enkele bewoners aan het Diepengoor in Denekamp is het de realiteit. De 50 jaar oude stortplaats, waar tussen 1946 en 1967 huisafval is gestort, is na sluiting gedeeltelijk afgedekt en vervolgens jarenlang ongemoeid gelaten. Vanaf medio ’73 is er langs de randen van de stortplaats begonnen met de bouw van diverse woningen en toen bleek al snel dat er in de ondergrond van deze bouwkavels eveneens vuilnis aanwezig is. De woningen zijn gebouwd en de vuilnis is afgedekt en daarna is er lange tijd niets meer aan gedaan. 

Recentelijk uitgevoerde onderzoeken geven echter aan dat de stort is afgedekt met een te dunne laag grond, waardoor de kans aanwezig is dat omwonenden rondom de stortplaats in aanraking komen met deze bodemverontreiniging. Omdat dit geen wenselijke situatie is, willen de gemeente Dinkelland en provincie Overijssel maatregelen treffen om eventuele gezondheidsrisico’s voor de bewoners uit te sluiten en is er besloten om de tuinen uit voorzorg te saneren.

Rick Wieskamp, projectleider bodem en bodemsanering bij Econsultancy: “De aanwezigheid van risico’s voor de mens hebben deze bodemverontreiniging als spoedeisend geval aangemerkt’. Het gaat om een functiegerichte sanering. Dat betekent dat de woonpercelen geschikt gemaakt worden voor het gebruik en wonen met (moes-)tuin. Hiervoor wordt het stortmateriaal op de woonpercelen tot minimaal 1 meter diepte ontgraven. De tuinen worden vervolgens aangevuld met 1 meter schone grond, waaronder een scheidingsdoek wordt aangebracht. Het stortmateriaal dat is vrijgekomen wordt binnen de contouren van de voormalige stortplaats herschikt en vervolgens afgedekt met schone grond en ingericht als openbaar groen.

Econsultancy voert de milieukundige begeleiding van de sanering uit. Onze milieukundig begeleider zal tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het werk aanwezig zijn. Hij houdt toezicht en zorgt voor naleving van de vergunningen en beschikkingen.”

Uiteindelijk worden twaalf tuinen gesaneerd waarbij de bewoners een schadevergoeding uitgekeerd krijgen zodat ze na de sanering hun tuin weer in kunnen richten. Als de tuinen eenmaal aangepakt zijn, medio april, volgt de rest van de voormalige vuilstort.

Naar verwachting is die klus nog voor de zomervakantie geklaard. In het najaar wordt het openbaar terrein heringericht met onder meer wandelpaden en bomen en vrijgegeven voor het publiek.

Bronnen bij dit artikel: Tubantia en RTVOost

Econsultancy econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl