Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Frank Top van Econsultancy Boxmeer projectcoördinator spectaculaire nieuwbouw Singer Laren

Gepubliceerd op: 19-02-2016

nieuwbouw-singer-laren-econsultancy-boxmeer-maasvallei-netwerkBOXMEER – Singer Laren is de erfenis van het echtpaar Anna en William Singer. Zij vestigen zich begin van de vorige eeuw in Laren en bouwen in 1911 de villa ‘De Wilde Zwanen’. Na het overlijden van William laat Anna een museum en een concertzaal aan de villa bouwen, die in 1956 voor publiek geopend wordt. Nu na bijna 60 jaar trouwe dienst neemt Singer Laren afscheid van haar theater en museum om plaats te maken voor een spectaculaire nieuwbouw. 

Het huidige theater verkeert in constructief slechte staat. Daarnaast is het theater technisch verouderd waardoor niet alle producties meer geprogrammeerd kunnen worden. Niet alleen het theater, maar heel Singer Laren krijgt een nieuw gezicht. Voor dit ontwerp heeft Buro SRO voor de gemeente Laren een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Econsultancy heeft in het kader van de haalbaarheid van het plan diverse onderzoeken uitgevoerd op het gebied van ecologie (quickscan flora en fauna), bodem (verkennend bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in puin) en archeologie (verkennend booronderzoek en proefsleuvenonderzoek). Rondom het plangebied vindt verder een reconstructie van de omliggende wegen plaats. Hier heeft Econsultancy een infrastructureel onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de opbouw van de wegconstructie/bodem en de milieuhygiënische kwaliteit/hergebruiksmogelijkheden van de tijdens de reconstructie vrijkomende materiaalstromen.

Verder hebben zij tijdens het onderzoek diverse geohydrologische parameters van de bodem onderzocht om infiltratiemogelijkheden te kunnen bepalen dan wel te dimensioneren. Frank Top is projectcoördinator geweest van het project.

De verwachting is dat de verbouwing in de zomer van 2017 afgerond zal zijn. Voor meer informatie over de nieuwbouwplannen van Singer Laren, kijk op www.singerlaren.nl.

Econsultancy econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl