Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Richard Stekelenburg van Flynth Accountants Nieuw Bergen over het einde van de VAR

Gepubliceerd op: 15-02-2016

richard-stekelenburg-flynth-accountants-nieuw-bergen-duitsland-desk-portretfoto-maasvallei-netwerkVAR definitief ten einde!

NIEUW BERGEN – Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR en de invoering van een nieuw stelsel van model- en voorbeeldovereenkomsten. 

Per 1 mei 2016 komt de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) definitief te vervallen. Voortaan kan er gewerkt worden met vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde model- en voorbeeldovereenkomsten. Wordt daadwerkelijk gewerkt volgens een dergelijke overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever vooraf de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Let op: soms worden formele eisen gesteld, zoals een uitdrukkelijke verwijzing naar de modelovereenkomst in de individuele overeenkomst.

De Belastingdienst heeft inmiddels diverse algemene modelovereenkomsten, voorbeeldovereenkomsten en individuele overeenkomsten op de site geplaatst. De komende tijd komen daar regelmatig nieuwe overeenkomsten bij.

Men kan ook eigen – individuele – overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. Worden die goedgekeurd (en werkt u inderdaad volgens deze overeenkomsten) dan bestaat ook vooraf de zekerheid dat er geen loonheffingen hoeven te worden inhouden en afgedragen. Reken op een behandeltijd van zes weken.

Men kan natuurlijk ook gewoon werken met een eigen niet door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst. Een opdrachtgever heeft dan alleen geen vrijwaring. Hij zal zelf moeten bepalen of er geen dienstbetrekking in het spel is, anders moeten er loonheffingen worden inhouden en afgedragen over de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Dit moet u dus enkel doen als u zeker bent van uw zaak!

Gewenningsperiode
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt een gewenningsperiode. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen aan de werkwijze zoals opgenomen in een model- of voorbeeldovereenkomst. Tot 1 mei 2017 hebben beiden een inspanningsverplichting om de arbeidsrelatie zo vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Daarna zal (eventueel met een boete) gehandhaafd gaan worden.

Toezegging
Op het laatste moment heeft de staatssecretaris nog een toezegging gedaan: commissarissen zullen uit de loonbelasting gaan verdwijnen. Hiervoor komt een besluit. Van inhouding op commissarisbeloningen zal dus binnenkort geen sprake meer hoeven zijn.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur.

FLYNTH_FC-DEF-logo-maasvallei-netwerkFlynth Accountants, Specialisten en Adviseurs

De heer Richard Stekelenburg
Lindenlaan 19
5854 AM BERGEN

Telefoon : 0485-341366

Email :     [email protected]
Website : www.flynth.nl