Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Nieuwe samenstelling jury Venrayse Ondernemersprijzen 2016

Gepubliceerd op: 13-01-2016

Ric_de_Louw_Jurytraject_VOP2016-maasvallei-netwerk

VENRAY – Op 7 januari 2016 vond weer de jaarlijkse uitreiking van de Venrayse Ondernemersprijzen plaats. Vooraf aan de uitreiking speelde zich een belangrijk jurytraject af. Dit jaar heeft de jury in een veranderde samenstelling de 6 kandidaten onder de loep genomen. Binnenkort plaatsen wij het nieuws over de winnaar, dit nieuwsbericht over de jurysamenstelling wilden wij u echter niet onthouden. Houd onze website in de gaten voor meer nieuws hierover!

Donderdag 26 november jl. is het jurytraject voor 2016 afgesloten met de jaarlijks terugkerende jurydag. Dit jaar had ´t Trefpunt in Geijsteren het genoegen de 6 genomineerden en de jury te ontvangen. Tijdens de jurydag maken de genomineerden gebruik van de laatste kans om te laten zien hoe waanzinnig ondernemend ze werkelijk zijn. Deze dag is tevens de afsluiting van het gehele jurytraject. Aan het einde van deze dag wordt de winnaar van de Loek Nelissen prijs bepaald. De bekendmaking hiervan was uiteraard pas op 7 januari 2016.

Jurysamenstelling
Net als voorgaande jaren staat de jury nog steeds onder leiding van burgemeester Hans Gilissen. Daarnaast zijn er dit jaar enkele veranderingen in de samenstelling van de jury. Harry Clevis (Directeur Clevis Consultancy) heeft na 10 jaar de jury verlaten en ook Antoine Wintels (Voorzitter college van Bestuur ROC Eindhoven) heeft afscheid genomen van de Venrayse Ondernemersprijzen. Bart Raedts (Venture Partner at SHIFT Invest) heeft plaatsgenomen in de jury en heeft de afgelopen weken zijn kritische mening mogen geven over de genomineerden.

Een andere ontwikkeling in het jurytraject is de toevoeging van een jaarlijks roulerend jurylid. De ondernemer die de Loek Nelissen Prijs wint zal het jaar daarop meedraaien in het jurytraject. Tijdens de Venrayse Ondernemersprijzen 2015 heeft Elroy Janssen (Personato Werving & Selectie) de Loek Nelissen Prijs in ontvangst mogen nemen dus neemt hij voor één jaar plaats in de jury. Deze nieuwe ontwikkeling brengt de nodige afwisseling en veelzijdigheid met zich mee gedurende het jurytraject.

Het jurytraject

Het jurytraject bestaat uit drie onderdelen waarin de genomineerden worden beoordeeld. Nadat in september de genomineerden bekend zijn gemaakt zijn zij direct aan de slag gegaan met een intensief traject waarin hun bedrijf onder de loep wordt genomen door de deskundige jury.

Op de eerste plaats hebben alle kandidaten in de afgelopen maanden schriftelijke bedrijfsdocumentatie opgesteld en aangeleverd. Hierin presenteren zij zichzelf en hun bedrijf op papier.

Het tweede onderdeel van het jurytraject zijn de welbekende bedrijfsbezoeken. Naast de samenstelling van de jury is ook dit onderdeel van het traject veranderd. Voorgaande jaren werden alle genomineerden door twee juryleden bezocht. Vanaf dit jaar kregen alle genomineerden de voltallige jury op bezoek. Hier krijgen ze de gelegenheid hun bedrijf aan een voltallige jury te presenteren.

Ric_de_Louw_Jurytraject_VOP2016-maasvallei-netwerk
Ondernemer en genomineerde Ric de Louw van Kaaskenner Venray in actie tijdens het bedrijfsbezoek van de voltallige jury.

Het derde en laatst onderdeel van het jurytraject heeft plaatsgevonden op 26 november jl., de welbekende jurydag. Een spannend moment voor alle genomineerden. Zij kregen tijdens een dertig minuten durend gesprek de kans zichzelf voor de laatst keer te laten zien. Ook heeft de jury voor het laatst de gelegenheid vragen te stellen.

Bovengenoemde onderdelen staan natuurlijk altijd in het teken van het jaarlijkse thema. Dit jaar is dat ‘Waanzinnig Ondernemend’.

Elk jurylid beoordeelt bovengenoemde onderdelen individueel. Aan het eind van de jurydag zijn de scores bij elkaar opgeteld. De winnaar van de Loek Nelissen prijs werd bekendgemaakt tijdens de feestelijke avond in de Venrayse Schouwburg op 7 januari 2016.

In de laatste weken van het jaar werd de laatste hand gelegd aan de juryrapporten. De puntjes op de ‘i’, zowel voor de genomineerden als voor de vijftallige jury. De winnaar van de Loek Nelissen Prijs 2016 is al bekend en binnenkort zullen wij hierover ook een nieuwsbericht op onze website plaatsen.

Tijdens deze feestelijke avond is er nóg een prijs te vergeven: de Rabobank Publieksprijs. De ondernemer die met zijn – exact vier minuten durende – presentatie de meeste stemmen van het publiek weet te halen, wint deze prijs.

Tijdens de jurydag was er ook de gelegenheid om met de organisatie te sparren over hun ideeën voor een pakkende podiumpresentatie. Heel spannend natuurlijk om voor een volle zaal met bijna 700 mensen je verhaal te vertellen.

VOP-logo-maasvallei-netwerkMeer informatie over www.vop.nu of natuurlijk bij de Ondernemers Verenigingen.