Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy Boxmeer voert onderzoekstrajecten uit ter plaatse van natuurbegraafplaatsen

Gepubliceerd op: 05-01-2016

natuurbegraafplaatsen-econsultancy-boxmeer-maasvallei-netwerkBOXMEER – In steeds meer natuurgebieden van Nederland krijgen terreinen een functie als natuurbegraafplaats. Grote kans dat u, bijvoorbeeld als recreant in een natuurgebied, niet eens door heeft wanneer u zo’n natuurbegraafplaats betreedt. De terreinen zijn veelal open en vrij toegankelijk voor mens en dier. 

Natuurbegraven vormt een duurzame en eigentijdse manier van begraven. Aan de ene kant draagt het bij aan het behoud, beheer en de ontwikkeling van de natuur. De gebieden hebben alle ruimte om zich te verrijken op het gebied van biodiversiteit en ecologische waarden. Tegelijkertijd biedt het mensen een rustplaats midden in de vrije natuur, een wens die bij steeds meer mensen heerst.

Bestemmingsplanwijziging
Om een dergelijk terrein te realiseren, is vooraf een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. In dit traject dienen ook diverse milieuaspecten nader onderzocht te worden. Zo dient bijvoorbeeld de bodemkwaliteit in kaart gebracht te worden, alsmede mogelijke (punt-)locaties van verontreinigingen. En er moet nagegaan worden of er met betrekking tot de bodem veiligheidsrisico’s bestaan voor diegenen die met de grond in aanraking komen bij het delven van een graf. Verder dient in kaart te worden gebracht of de nieuwe functie aanwezige flora en fauna zal gaan verstoren. Mogelijk maakt bijvoorbeeld de das van de locatie gebruik? En worden er bijvoorbeeld archeologische waarden verstoord bij de benodigde grondwerkzaamheden?

De afgelopen jaren heeft Econsultancy op meerdere locaties in het zuiden van het land het onderzoekstraject uitgevoerd ter plaatse van enkele (geplande) natuurbegraafplaatsen. In Venray is enkele jaren geleden al een natuurbegraafplaats gerealiseerd. De afgelopen tijd zijn ook de mogelijkheden geïnventariseerd voor locaties in Elspeet, Nederweert en Kerkrade.

Econsultancyeconsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl