Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Global Civiel uit Boxmeer beantwoordt technische vragen voor het versterken van zachte ondergronden

Gepubliceerd op: 03-11-2015

global-civiel-boxmeer-beantwoordt-technische-vragen-versterken-zachte-ondergronden-maasvallei-netwerk (2)De afdeling ‘Programma Fiets’ van de Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de totstandkoming van nieuwe fietspaden in Zuid-Holland. Eén van de op dit moment aan te leggen fietspaden is de verbinding Koolwijkseweg-Benedenheulseweg te Stolwijk in de gemeente Krimpenerwaard. Na de oplevering wordt dit fietspad van ca. 1,2 km lengte in eigendom en beheer overgedragen aan het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. 

Omdat dit fietspad in een gebied ligt waar de ondergrond uit veen bestaat, wat niet draagkrachtig is, is gekozen voor een alternatieve werkwijze. Deze werkwijze behelst het stabiliseren van de ondergrond met behoud van zoveel mogelijk eigenschappen van de grond.

global-civiel-boxmeer-beantwoordt-technische-vragen-versterken-zachte-ondergronden-maasvallei-netwerk (1)

Antea Group en Heijmans Wegen B.V. hebben gezamenlijk de mogelijkheden en risico’s van de alternatieve werkwijze onderzocht. Gerlasco (de dealer van Allu Massa Stabilisatie in Nederland) heeft met haar adviseur Global Civiel uit Boxmeer alle vragen met betrekking tot de techniek beantwoord en het op de juiste wijze tot stand komen van het project begeleid.

Global Civiel is al enkele jaren bezig met het introduceren van deze techniek uit Finland. Vervolgens zijn de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard geïnformeerd. Beiden hebben hun goedkeuring gegeven voor de alternatieve werkwijze. In opdracht van Global Civiel heeft Fugro GeoServices B.V. de benodigde theoretische onderbouwingen verzorgd en een laboratoriumopstelling gemaakt. Hieruit is het meest wenselijke mengsel bepaald wat door het veen wordt gemengd, afgestemd op de ter plaatse aangetroffen grondslag.

De techniek van ALLU Massa Stabilisatie, oftewel grondverbetering, is het versterken van zachte ondergronden zoals veen, slappe klei, leem, alsmede baggerspecie door het toevoegen van bindmiddelen tot een diepte van maximaal 7 meter. De toepassingsmogelijkheden zijn groot: wegen, fietspaden, spoorlijnen, pijpleidingen of het bouwrijp maken van gronden bestemd voor havens, industrie of woonomgevingen.

De grootste voordelen van deze werkwijze zijn het minimaliseren van transport (goed voor het milieu, beperking van de overlast voor omwonenden en beperking van schades aan de toevoerwegen) en het verkorten van de bouwtijd (ca. een maand na realisatie stabilisatie kan gestart worden met het aanbrengen van de verharding).

In Nederland is deze methode nog niet eerder toegepast. In opdracht van Heijmans Wegen B.V. Is de uitvoering gestart op 19 oktober 2015 en de eerste resultaten voldoen aan de verwachtingen.

Global Civiel B.V. staat als kennispartner en kenniscentrum centraal met betrekking tot het aanvragen, adviseren en toepassen van deze nieuwe technologie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 06-13897071

Global Civiel BV
De heer Marco van Andel
global-civiel-boxmeer-marco-van-andel-massa-stabilisatie-maasvallei-netwerkCuijlenburg 6
5831 TM  BOXMEER

Telefoon : 0485-215493

Mobiel : 06-13897071

E-mail :    [email protected]
Website : www.globalciviel.nl