Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy doet archeologisch inventariserend onderzoek in de gemeente Weert ten behoeve van nieuwe schoolgebouwen

Gepubliceerd op: 26-10-2015

econsultancy-doet-archeologisch-inventariserend-onderzoek-in-de-gemeente-weert-ten-behoeve-van-nieuwe-schoolgebouwen-maasvallei-netwerkWEERT – Econsultancy doet archeologisch inventariserend onderzoek in de gemeente Weert ten behoeve van de bouw van nieuwe schoolgebouwen.

Zowel in de wijk Leuken als in het kerkdorp Laar in de gemeente Weert worden nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd. Ook in de nieuwe gebouwen zal weer veel geleerd worden over het heden en het verleden.

Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend zodat er gestart kan worden met de werkzaamheden, moet op beide locaties een archeologisch inventariserend onderzoek worden uitgevoerd. Wat zal de uikomst ons vertellen over het verleden?

Het archeologisch inventariserend onderzoek bestaat uit een archeologische quickscan, waarbij is gekeken naar beschikbaar historisch kaartmateriaal en uit een verkennend booronderzoek waarvan op basis van de verkregen boorprofielen de bodemopbouw is beschreven. Het resultaat: er is een lage verwachting voor archeologische waarden in de bodem. Al kan de aanwezigheid van archeologische sporen of resten nooit volledig worden uitgesloten,  Econsultancy heeft geadviseerd het plangebied vrij te geven.

Archeoloog Martijn Stiekema vertelt: “Als archeoloog hoop je het verleden te kunnen vinden door mooie vondsten. Maar ook onderzoeken waar niets gevonden wordt vertellen ons toch wat over het verleden. In dit geval zijn beide locaties tot het midden van de 20e eeuw als akkerland in gebruik geweest en pas in de jaren ’50 en ’60 als schoolterrein in gebruik genomen. Daarna zijn er rond de scholen woonwijken gebouwd. Een relatief jong verleden waar de gemeente Weert de nieuwe schoolgebouwen klaar zal maken voor de nieuwe jeugd.”

Wilt u meer informatie over archeologisch onderzoek, neem gerust contact op
met Martijn Stiekema (0475-504961).

Econsultancy vestiging Limburglogo-econsultancy-boxmeer-swalmen-maasvallei-netwerk

Rijksweg Noord 39
6071 KS  SWALMEN
Telefoon: 0475-504961
Fax: 0475-504958
E-mail:    [email protected]
Website: www.econsultancy.nl