Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy Boxmeer doet onderzoek naar de bepalende omgevingsaspecten voor de aanleg van het fietspad en de fietsbrug over de Maas

Gepubliceerd op: 16-10-2015

econsultancy-boxmeer-doet-onderzoek-naar-de-bepalende-omgevingsaspecten-voor-de-aanleg-van-het-fietspad-en-de-fietsbrug-over-de-maasvallei-netwerkBOXMEER – De nieuwe fietsbrug over de Maas is het belangrijkste onderdeel binnen de nieuwe snelfietsroute Cuijk-Mook-Nijmegen. Door realisatie van deze brug kunnen fietsers rechtstreeks de oversteek maken van Cuijk naar Mook en omgekeerd, zonder om te hoeven fietsen via de A73-brug of de oversteek per pont te hoeven maken. Het aanleggen van een nieuw tracé voor een fietsroute heeft uiteraard ook invloed op de omgeving.

Maar welke omgevingsaspecten zijn nu werkelijk bepalend voor de aanleg van het fietspad en de fietsbrug? Projectmanager Erik van der Lippe  probeert die vragen stap voor stap met de projectorganisatie te concretiseren: “Onderzoek naar de bepalende omgevingsaspecten staat in directe relatie tot doelstellingen en de planning van het project. Het is vooral een kwestie van risicobeheer en dus zaak om nut en noodzaak van onderzoek goed met elkaar vast te stellen en de juiste fasering te bepalen.” Twee zaken zijn hierin van belang:  eventuele angels (kritieke aspecten) moeten worden gesignaleerd en  relevante gegevens moeten worden verzameld, zodat de aannemers hierop hun keuzes voor het ontwerp kunnen baseren.

Ecoloog Bram Aarts heeft het gebied in kaart gebracht: “Voor een aantal mogelijk kritieke aspecten zal meer informatie moeten worden verzameld of vervolgonderzoek nodig zijn. Door in vroegtijdig stadium de effecten op en kansen voor de natuur te bepalen zal de fietsbrug goed kunnen worden ingepast in haar landschap.”

Gemeente Cuijk en Mook en Middelaar zijn druk met de voorbereidingen, maar gaan geen ontwerp voorschrijven. Dit wordt door de markt en de burger bepaalt. Piet Otten van Bureau Proces- en Projectmanagement, gemeente Nijmegen licht toe: “Voor een optimaal proces van plan tot realisatie heb je iedereen nodig en moet je als doelstelling hebben alles functioneel vast te leggen en veel oplosvrijheid te bieden. De beste ideeën komen soms uit onverwachte hoek. Wij geloven er in door de creativiteit en het eigen initiatief van de markt (en andere betrokkenen) te stimuleren, dat hiermee het beste onze projectdoelstellingen ingevuld worden.”

Naast een snelle verbinding zal de fietsbrug het Rijk van Nijmegen verbinden met het
Land van Cuijk, waardoor nieuwe, interessante toeristische kansen ontstaan voor beide gebieden. In 2018 moet de nieuwe fietsverbinding tussen Cuijk en Mook er liggen.

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij Erik van der Lippe ([email protected], 0485-581818) of kijk op  www.cuijknijmegen.nl.

Econsultancy Boxmeerlogo-econsultancy-boxmeer-swalmen-maasvallei-netwerk

Rapenstraat 2
5831 GJ Boxmeer

Telefoon: 0485-581818
Fax: 0485-581810

E-mail:    [email protected]
Website: www.econsultancy.nl