Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Ruim 3,3 miljoen euro maatschappelijk dividend van IBN voor gemeenten

Gepubliceerd op: 29-06-2015

IBN reikt dividend uit aan Willy HendriksUden- IBN heeft in 2014 een positief maatschappelijk rendement behaald. Als Social Enterprise herinvesteert IBN dit rendement ten gunste van de missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk brengen. De 11 gemeenten in het werkgebied van IBN krijgen in totaal ruim 3,3 miljoen euro dividend toegekend. Met dit bedrag kunnen zij extra werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste dividend cheque met een waarde van  € 255.454 is op 24 juni aan Willy Hendriks, bestuursvoorzitter van het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant en wethouder van de gemeente Boxmeer, overhandigd.

Continuïteit is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor houdt IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Het vrije vermogen dat boven het weerstandsvermogen komt wordt als volgt uitgekeerd: 25% wordt toegevoegd aan het innovatie- en acquisitiefonds (=bedoeld voor het stimuleren en creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), 25% aan het personeelsfonds (voor de financiering van personeelsgebonden zaken die cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan) en 50% wordt als maatschappelijk dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

IBN werkt al langdurig met dit bijzondere systeem. Inmiddels hebben de gemeenten nu bijna 28 miljoen euro dividend toegekend gekregen. Op deze manier laten de gemeenten het maatschappelijk rendement van IBN volledig ten goede komen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Enterprise
De dividend cheques zijn overhandigd met daarbij een zogenoemde Dopper: een herbruikbaar waterflesje van Nederlands fabricaat. Net zoals IBN is ook Dopper een Social Enterprise. Social Enterprises zijn bedrijven die primair een sociaal doel nastreven met een duurzaam verdienmodel. Dopper promoot kraanwater, zet zich in om zwerfafval  terug te dringen en schoon drinkwater voor iedereen te realiseren. Winst  is geen doel op zich, Dopper wil een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld. Ook bij IBN is het sterke geloof dat het realiseren van winst goed samen kan gaan met zorg voor elkaar en een betere samenleving.

IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Ruim 3.800 gemotiveerde medewerkers hebben een passende baan bij of via IBN. IBN beschikt hiertoe over de bedrijven IBN Arbeidsintegratie, IBN Facilitair, IBN Productie en IBN Kwekerijen. Om in de markt te kunnen blijven floreren, zijn we strategische samenwerkingen aangegaan met andere bedrijven zoals Vebego. IBN heeft vestigingen in Oss, Uden (centraal kantoor), Cuijk, Veghel, Schaijk, Malden en Helmond.

Lees meer informatie over IBN in het Maasvallei Archief.

Centraal adres IBN

Postbus 660logo-ibn-uden-maasvallei-netwerk
5400 AR Uden

Telefoon : 0413-33 44 55

E-mail : [email protected]
Website : www.ibn.nl