Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Hans van den Hoogenhoff uit Sint Anthonis aan het woord over: ‘Herwaardering landbouwgrond (toch niet) toegestaan?’

Gepubliceerd op: 12-06-2015

hans-van-den-hoogenhoff-administratie-en-belasting-advies-sint-anthonis-2SINT ANTHONIS – Er lopen op dit moment verschillende proefprocedures over de herwaardering van landbouwgronden uit vrees voor een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling.

Landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling is een vrijstelling voor waardeveranderingen van landbouwgrond. Wanneer een agrarisch ondernemer landbouwgrond verkoopt dan is de waardestijging op die grond tot de waarde economisch verkeer bij voortgezette agrarische bestemming (WEVAB) onbelast. Vaak is het waardeverschil aanzienlijk. De meningen over het handhaven van de landbouwvrijstelling zijn zeer verschillend. Tot op heden bestaat de landbouwvrijstelling nog, maar de discussie laait keer op keer weer op. Een directe afschaffing van de landbouwvrijstelling zou een enorme aanslag op st stille reserves betekenen voor agrarische ondernemers. Bij staking van de onderneming zal in sommige gevallen op dat moment aanzienlijk bedragen afgerekend moeten worden

 

Oordeel gerechtshof
In een proefprocedure oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 13 mei 2014 dat goed koopmansgebruik zich niet verzet tegen herwaardering van landbouwgronden boven kostprijs, nu op de gerealiseerde voordelen de landbouwvrijstelling van toepassing is. Het Hof achtte de stelselwijziging niet gericht op het behalen van incidenteel voordeel, daar de wijziging zich over meerdere jaren afwikkelt. U leest hier meer over in het artikel van 25 mei 2014: ‘Herwaardering landbouwgrond toch toegestaan

 

Advies aan Hoge Raad
De zaak ligt nu bij de Hoge Raad. De Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad heeft onlangs een advies uitgebracht aan de Hoge Raad, dat in de meeste gevallen wordt overgenomen. Volgens de A-G staat vast dat de vrees voor afschaffing van de landbouwvrijstelling de reden is dat de  belanghebbende wilde overgaan naar waardering op basis van WEVAB. Met de stelselwijziging is dus beoogd om, door tussentijdse herwaardering, een verwachte toekomstige wens van de wetgever om latent bestaande vermogenswinsten binnen de belaste sfeer te brengen, te frustreren. Dit is volgens de A-G een incidenteel fiscaal voordeel. De stelselwijziging zou daarom volgens de A-G niet gerechtvaardigd zijn.

 

De A-G adviseert de Hoge Raad dus om de staatssecretaris van Financiën gelijk te geven. Het wachten is nu op de definitieve uitspraak van de Hoge Raad.

 

Herwaardering op basis van bijzondere omstandigheid wel mogelijk
Belangrijk is wel het verschil met herwaardering op basis van een bijzondere omstandigheid. Veel herwaarderingen hebben plaats gevonden vanwege een bijzondere omstandigheid, bijvoorbeeld aanpassing winstverdeling of de toetreding van een nieuwe vennoot tot een maatschap of firma. Deze herwaarderingen zijn door Belastingdienst goedgekeurd en de proefprocedures hebben voor deze situaties geen gevolgen.

 

Wij hebben volop ervaring met de landbouwvrijstelling en het toepassen van de mogelijkheden tot herwaardering naar de WEVAB-waarde. Mocht u derhalve als agrarisch ondernemer met deze problematiek te maken hebben, neem dan eens vrijblijvend contact op. Wij kunnen u een helder antwoord geven op de mogelijkheden die er in uw specifieke situatie zijn.

 

Van den Hoogenhoff Administraties en Belastingen

Peter Zuidstraat 4Logo_nieuw
5845 AL Sint Anthonis

Telefoon : 0485 384 249
Fax : 0485-383943

Email : [email protected]
Website : www.vandenhoogenhoff.nl