Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Bestemmingsplan ‘Laarakker Zuid’ te Haps vastgesteld door gemeente Cuijk

Gepubliceerd op: 07-05-2015

bestemmingsplan “Laarakker Zuid”CUIJK – In de raadsvergadering van 20 april heeft de gemeenteraad van Cuijk het bestemmingsplan “Laarakker Zuid” en het bijbehorende bestemmingsplan “Geluidzone Laarakker Zuid” vastgesteld. Met vaststelling van het bestemmingsplan “Laarakker Zuid” wordt ingespeeld op de toegenomen vraag naar grotere aaneengesloten oppervlakten in de hogere milieucategorieën.

Deze nieuwe bestemmingsplannen volgen op het eerder vastgestelde bestemmingsplan ‘Regionaal Bedrijvenpark Laarakker’ voor het noordelijke deel van Laarakker. Dit eerdere plan maakte uitsluitend de ontwikkeling van het noordelijk deel van Laarakker (het gedeelte ten noorden van de Oeffeltseweg – Laarakker Noord en Laarakker Noordwest) mogelijk. Inmiddels bleek dat verschillende bedrijven interesse hebben om zich juist te vestigen op het zuidelijk deel van het bedrijvenpark. Omdat op deze gronden nog een agrarische bestemming rustte, was vestiging van deze bedrijven hier nog niet mogelijk.  Met vaststelling van het  bestemmingsplan “Laarakker Zuid” is bewerkstelligd dat de uitgifte van het gedeelte van het bedrijvenpark ten zuiden van de Oeffeltseweg in de tijd naar voren kan worden gehaald.

Na overleg met de provincie werd afgesproken om, in ruil hiervoor, een deel met vergelijkbare omvang van ‘Laarakker Noord’ tijdelijk weer om te zetten naar de oorspronkelijke (agrarische) bestemming. Besloten is om het meest noordwestelijke deel van Laarakker (Laarakker Noordwest), in tijd juist naar achteren te schuiven. Hiermee wordt meteen een zoveel als mogelijk aaneengesloten en geclusterde bebouwing op het resterende noordelijk deel van Laarakker bevorderd. Het bestemmingsplan “Laarakker Zuid” is opgesteld om deze uitruil mogelijk te maken.

Voor meer informatie over dit moderne bedrijvenpark, klikt u hier. Of raadpleeg het Maasvallei Archief.bestemmingsplan “Laarakker Zuid”

Voor contact kunt u bellen met Leon Vromans.
Telefoon : 06-15892075

Of per e-mail : [email protected]
Website : www.laarakker.com