Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


De Meeuw Bouwsystemen uit Oirschot over veranderingen in de crisis- en herstelwet

Gepubliceerd op: 03-11-2014

de-meeuw-bouw-systemen-oirschot-maasvallei-netwerkOIRSCHOT – Onder de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) was het al mogelijk om gebouwen voor een periode van 5 jaar met een tijdelijke vergunning te plaatsen. Hierdoor zijn huisvestingsprojecten financieel haalbaarder en kon tegemoet worden gekomen aan de vraag naar huisvesting. Met de nieuwe Crisis- herstelwet wordt deze termijn verruimd naar maximaal 15 jaar. De investering voor tijdelijke huisvesting is doorgaans niet alleen lager, maar kan ook over een langere periode worden afgeschreven.

 

Door de Chw kunnen gemeenten, provincies en het Rijk als één team krachtig samenwerken bij het ontwikkelen van complexe bouwprojecten. De wet zorgt voor kortere (aanvraag)procedures en een vernieuwing én versnelling van de ontwikkelingsprocessen. Hierdoor kunnen projecten sneller worden uitgevoerd.

Tijdelijke bouw tot 15 jaar

Op 1 november 2014 treden er een aantal nieuwe regels in werking met betrekking tot de Crisis- en herstelwet. De belangrijkste verandering is dat de termijn voor een tijdelijk gebouw is verlengd naar 15 jaar, dit was 5 jaar. Dit houdt in dat gebouwen welke maximaal 15 jaar blijven staan aan minder strenge eisen hoeven te voldoen dan permanente bouw. Voortaan zal de onderbouwing om te kiezen voor een tijdelijk gebouw wel strenger getoetst worden door gemeenten.

Daarnaast moet voortaan een aanvraag voor een wijziging in het bestemmingsplan worden uitgevoerd in de reguliere procedure, wanneer het een tijdelijk gebouw tot 10 jaar betreft. Hierdoor kunnen plannen in een kortere doorlooptijd gerealiseerd worden.

Mantelzorgwoning

Met de aanpassingen in de Chw kan een mantelzorgwoning voortaan vergunningsvrij gebouwd worden buiten de bebouwde kom. De mantelzorgwoning moet dan wel op het achtererf gebouwd worden en ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. Ook is het toegestaan dat de hulpbehoevende blijft wonen in het hoofdgebouw, terwijl de hulpverlener intrekt in de mantelzorgwoning.

Bouwen met De Meeuw

Door de aanpassingen in de Chw is het voor veel opdrachtgevers nog aantrekkelijker om te kiezen voor De Meeuw. De mogelijkheden om voor een langere tijd een gebouw te plaatsen volgens de tijdelijke regelgeving binnen het Bouwbesluit zijn versoepeld. Hiermee kan De Meeuw voor een langere periode een competitieve oplossing aandragen, welke qua uitstraling niet onder doet voor traditionele bouw, met daar bovenop een reëel kostenvoordeel.

De Meeuw Nederland
De Meeuw Oirschot B.V.

Industrieweg 8logo-de-meeuw-bouw-systemen-oirschot-maasvallei-netwerk-2
5688 DP Oirschot

Postbus 18
5688 ZG Oirschot

Telefoon : 0499 572 024
Fax: 0499 574 605

E-mail : [email protected]
Website : www.demeeuw.com