Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


OOVB uit o.a. Cuijk en Wijchen Aanscherping bijtelling in 2016 – zeer zuinige auto’s blijven gestimuleerd

Gepubliceerd op: 24-10-2014

oovb-thumbnailCUIJK – De bestaande CO2-grenzen in de BPM en voor de bijtelling worden in 2016 aangescherpt, daarnaast zullen zeer zuinige auto’s gestimuleerd. Dit stelt staatssecretaris Wiebes voor in de Tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2015. De wijzigingen zijn nodig omdat met het uitstel van de Autobrief 2.0 onduidelijk is geworden wat met de autoregelingen gaat gebeuren die eind 2015 aflopen.

 

Zoals de staatsecretaris in zijn brief van 16 oktober 2014 al heeft aangegeven, wordt 2016 een overgangsjaar. Wel zijn er maatregelen nodig. Eind 2015 loopt namelijk een aantal autoregelingen af. Zo eindigt de jaarlijkse aanscherping van de CO2-grenzen, terwijl de technologische ontwikkeling op dat vlak doorgaat. Hiervoor is een correctie (aanscherping) nodig. Ook stopt de fiscale stimulering van de (zeer) zuinige auto van de zaak, terwijl juist in het SER-energieakkoord is afgesproken dat in de periode tot en met 2018 ultrazuinige auto’s fiscaal zullen worden gestimuleerd. Zonder aanpassingen zouden met ingang van 1 januari 2016 de 4%- en 7%-bijtellingscategorieën en de 14%-bijtellingscategorie van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 komen te vervallen. Ook zou de vrijstelling voor auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km in de MRB komen te vervallen. In de nota van wijziging stelt de staatssecretaris daarom de volgende maatregelen voor:

BPM – aanscherping CO2-grenzen

MRB:

in 2016 een half tarief voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km (thans kennen deze auto’s nog een vrijstelling die echter per 1 januari 2016 zou komen te vervallen);

de bestaande correctie voor elektrische auto’s in verband met het accupakket (125 kg) blijft gehandhaafd

Bijtelling:

voor nulemissie (elektrische) auto’s blijft de bijtelling in 2016 7% (in plaats van naar 14%). Thans geldt er voor deze categorie een bijtelling van 7%;

de overige bijtellingscategorieën worden aangescherpt:

CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km: 14%

CO2-uitstoot van 51 tot en met 79 gr/km: 20%

CO2-uitstoot van 80 gr/km of meer: 25%.

Bron: MvF 23-10-2014

Bron: Sdu Uitgevers (c) 2013

 

OOvB adviseurs en accountants

P.M.A. (Patricia) van Rens
Marketing & Communicatiemanager

Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag

Postbus 270OOvB Logo_Full colour
6600 AG Wijchen

Telefoon: 024- 6412471
Telefax: 024-6422493

E-mail: [email protected]
Website: www.oovb.nl