Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Startersbeurs arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant groot succes: laatste beurs uitgereikt

Gepubliceerd op: 09-10-2014

5*NOBwerktAgriFoodCapital_fcCUIJK – Op woensdag 1 oktober jl heeft Noor Schrover op haar eerste werkdag de laatste Startersbeurs van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant ontvangen. Noor gaat werken bij Iding herbestemming erfgoed in ’s-Hertogenbosch. Zij ontving de beurs in de vorm van een cheque uit handen van wethouder Huib van Olden, voorzitter Noordoost-Brabant Werkt!, het arbeidsmarktprogramma van AgriFood Capital.

Sinds de introductie in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant hebben 150 starters een Startersbeurs aangevraagd via de website  van de Startersbeurs (www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant). Aan Noor is de laatste beschikbare beurs uitgereikt . Uit een landelijke analyse blijkt dat bijna de helft van de starters met een Startersbeurs vervolgens een contract krijgt aangeboden bij het leerbedrijf of elders. We mogen dus spreken van een groot succes!

 

Meer kans op arbeidsmarkt

Met de Startersbeurs kunnen jonge starters op de arbeidsmarkt gedurende zes maanden werkervaring opdoen in het bedrijfsleven en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. In deze periode ontwikkelen zij competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij het opleidingsniveau. De starter ontvangt van de werkgever een tegemoetkoming van €500,- per maand. Daarnaast bouwt de starter voor iedere maand die hij of zij met de Startersbeurs werkzaam is geweest een spaartegoed op van €100,-. Het opgebouwde tegoed kan na afloop van de werkzaamheden worden ingezet voor scholing of een cursus. De werkgever ontvangt van de arbeidsmarktregio een subsidie, waardoor de kosten voor bedrijven minimaal zijn. Een win-win situatie. De regio Noordoost-Brabant betaalt deze subsidie uit Rijksmiddelen aanpak jeugdwerkloosheid, provinciale middelen voor crisisbestrijding en Europese middelen (ESF).

 

Noordoost-Brabant Werkt!

De Startersbeurs is één van de instrumenten uit het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!. Met dit programma maken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zich binnen AgriFood Capital samen sterk voor een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomstperspectieven. Tot het programma horen o.a. de aanpak van de jeugdwerkloosheid, het gezamenlijk opzetten van beroepsgerichte opleidingen, het inrichten van een mobiliteitsportaal en het opzetten van een efficiënt HRM-netwerk.

Over AgriFood Capital

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant. Binnen AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé innovatieregio met een excellente arbeidsmarkt (People), sterke bedrijvigheid (Business), betekenisvolle innovaties (Innovation) en een goed woon-, werk- en leefklimaat (Basics).

AgriFood Capital: Sowing innovation, harvesting the future.

 

Samenwerkende partijen: de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, ‘s-Hertogenbosch, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel en Vught en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

5*NOBwerktAgriFoodCapital_fc    AgriFoodcapital_fc