Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Hechte samenwerking Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en Kamer van Koophandel regio Noord-Brabant

Gepubliceerd op: 30-09-2014

foto-bom-tilburg-maasvallei-netwerkDe Kamer van Koophandel (KvK) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) bundelen hun krachten voor gezamenlijke ondersteuning voor Brabantse ondernemers die willen innoveren, internationaliseren en op zoek zijn naar financiering.

 

 

 

Piet van Staalduinen, lid Raad van bestuur van de KvK, en Jan Pelle, directeur van de BOM tekenen de samenwerkingsovereenkomst op 24 september in Eindhoven, tijdens de kick-off van het project Financieringspoort Brabant. Gezamenlijk zijn de twee organisaties beter in staat om ondernemers te ondersteunen. Met een hechte samenwerking leveren de BOM en de KvK bovendien een bijdrage aan een heldere ondersteuningsstructuur voor ondernemers.

Bij de samenwerking gaat het onder meer om:

  • Samen informatie voor ondernemers bundelen en digitaal ontsluiten via het Ondernemersplein.

 

  • Gezamenlijk stimuleren van de ontwikkeling van innovatieve samenwerkingsverbanden van ondernemers: de KvK vindt ondernemers en helpt ze in de voorbereiding op innovatieve samenwerking. De BOM neemt deze ondernemers mee in regionale en internationale clusterontwikkeling.

 

  • Samenwerking in de projecten Made in Brabant (Brabants Business Angel Netwerk) en Financieringspoort, die zijn gericht op een transparante en beter functionerende financieringsketens voor het MKB in Noord Brabant.

 

  • Samen (en met andere partners) uitvoering geven aan een strategische internationale samenwerkingsagenda, bijvoorbeeld voor China en Zuid-Duitsland.

De samenwerking is niet exclusief. Beide partijen zoeken telkens de samenwerking met andere partners. Het project Financieringspoort Brabant is daar een voorbeeld van: hierin werken de KvK, de BOM, REWIN en Brainport Development samen.

Jan Pelle, algemeen directeur BOM: “De BOM heeft van de provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen om in te zetten op nieuwe technologische ontwikkelingen en Brabantse ondernemers succesvol te laten zijn. Deze samenwerking is daarin een goede ontwikkeling. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in Brabant een klimaat ontstaat waarin alle partijen vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheid gaan samenwerken om economische groei te blijven realiseren.”

Gedeputeerde Bert Pauli (Economische Zaken en Bestuur): “Als provincie vinden we goede en efficiënte ondersteuning van Brabantse mkb’ers van groot belang. Complimenten voor de samenwerkingsafspraken tussen KvK en BOM om de (1e en 2e lijns) dienstverlening aan het MKB nauw op elkaar aan te sluiten. We roepen andere organisaties op om ook mee te doen en samen het Brabantse MKB zo goed mogelijk van dienst te zijn!”

Piet van Staalduinen: “Het moet voor een ondernemer niet uitmaken bij wie hij aanklopt. Met deze samenwerking sluit onze landelijke ondersteuning naadloos aan bij de regio. En per thema of sector hebben de BOM en wij op maat samenwerking met anderen. Zo helpen wij ondernemers met ambitie te groeien.”foto-bom-kvk-tilburg-brabant-maasvallei-netwerk