Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy uit Boxmeer legt een kleinschalig grondwatermeetnet aan in Terheijden

Gepubliceerd op: 15-09-2014

foto-econsultancy-boxmeer-swalmen-maasvallei-netwerk-grond-water-meet-net-terheidenBOXMEER – Bij nieuwe ontwikkelingen waar de ontwateringsdiepte onvoldoende is en/of hoge grondwaterstanden voorkomen, is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht te krijgen in de heersende grondwaterfluctuatie. Uit ervaring blijkt dat dergelijke gegevens (langjarige meetreeksen) vaak niet of slechts in zeer beperkte mate beschikbaar zijn. 

Door het opzetten van een (kleinschalig) grondwatermeetnet wordt belangrijke informatie verkregen die gebruikt kan worden voor zowel de bestemmingsplanprocedure (watertoets) als het uiteindelijke ontwerp en planuitvoering.

Voor een ontwikkeling in Terheijden verzorgt Econsultancy in dit kader momenteel een kleinschalig foto-econsultancy-boxmeer-swalmen-maasvallei-netwerk-grond-water-meet-net--2grondwatermeetnet. Door gebruik te maken van peilbuizen die geplaatst zijn voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek is eenvoudig een meetnet opgezet. De bestaande peilbuizen zijn afgewerkt met een metalen (afsluitbare) beschermkoker en voorzien van digitale dataloggers (divers) die de grondwaterstand iedere dag meten.
Op aangeven van de opdrachtgever kunnen de loggers periodiek worden uit gelezen. Na verzameling van de data wordt deze vervolgens verwerkt, geanalyseerd en grafisch aangeleverd. De data kan uiteindelijk worden gebruikt voor het opstellen van een grondbalans, het opstellen van het bemalingsadvies en het ontwerp van het hemelwater- en vuilwatersysteem.

Ten aanzien van het digitaal monitoren van de grondwaterfluctuatie biedt Econsultancy de optie aan om dergelijke dataloggers te huren. Voor meer informatie, neem gerust contact op met onze projectleider Water, Roel van den Berg, vestiging Boxmeer.

 

Econsultancy Boxmeerlogo-econsultancy-boxmeer-swalmen-maasvallei-netwerk

Rapenstraat 2
5831 GJ Boxmeer

Telefoon : 0485 – 581818
Fax : 0485 – 581810

E-mail : [email protected]
Website : www.econsultancy.nl