Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Albert Voet managementadvies en mediation uit Zeeland

Gepubliceerd op: 11-06-2014

Onlangs is Albert Voet bij een situatie betrokken, waarbij er een forse uitdaging lag om het rendement te verbeteren. Zijn insteek was om op basis van verdiepingsvragen inzicht te krijgen op welke punten verbeteringen mogelijk waren.

 

Praktijksituatie
Het personeel was tevreden, er was een goede sfeer, er werd hard gewerkt en het resultaat lag ver boven het branchegemiddelde. Toch gaf de ondernemer aan dat hij op basis van ontwikkelingen in de markt het noodzakelijk was om de resultaten verder te verbeteren. Financiële resultaten zijn uiteindelijk een gevolg van wat mensen doen; de markt is immers voor iedereen gelijk. De invulling van arbeid is daarmee erg belangrijk en in dit geval was het belangrijk om bij die invulling de focus te leggen op de toekomst.

Innovatieve kwaliteiten, nóg klantgerichter bezig zijn waren aandachtspunten die uit de verdere analyse naar voren kwamen. Hiervoor is inzichtelijk gemaakt welke kwaliteiten voor de toekomst nodig waren en welke kwaliteiten binnen het team beschikbaar waren. Het bleek dat er ook kwaliteiten aanwezig waren, waar nog niet eerder echt gebruik van was gemaakt. De arbeidsvreugde van die personen werd door verschuiving van taken – en verantwoordelijkheden fors verbeterd en daardoor het arbeidsrendement; er werd immers “nóg een stapje extra gezet”. Het ging nog beter met het bedrijf doordat zowel persoonlijke ontwikkelingen met financiële ontwikkelingen op de voet gevolgd werden doordat doelstellingen en acties SMARTIE ( Specifiek Meetbaar Actiegericht Realistisch Tijdsgebonden Inspirerend en Energieleverend) werden gemaakt. Mensen presteerden beter omdat hun taken en verantwoordelijkheden beter aansloten op hun persoonlijke ambities en kwaliteiten. Er kon snel op persoonlijke ontwikkelingen geanticipeerd worden; nog sneller dan financiële resultaten dat lieten zien. Dit bevorderde ook de snelheid van het verbeteren van de arbeidsvreugde en daarmee het arbeidsrendement. Er werd toekomstgericht invulling gegeven aan “de juiste man op de juiste de juiste plek”.

Heeft u interesse in een gesprek over het sneller verhogen van de arbeidsrendement? Neem dan contact op met de heer Voet.

Contactgegevens
Albert Voet
Kerkstraat 112
5411 CM ZEELAND

Telefoon : 06 51 39 45 04
E-mail : [email protected]
Website : www.albertvoet.nl