Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Ramon Janssen van AVG Heijen: ‘Het einde van de crisis is in zich, maar we moeten ondernemend blijven zijn’

Gepubliceerd op: 06-05-2014

Logo AVGRamon Janssen kijkt kritisch naar de komende maanden. Als de wintermaanden in aantocht komen, hebben we altijd zorgen over inzet van ons personeel en materiaal. De afgelopen drie jaren leerde ons, dat het geen uitzondering was dat het zomaar twee maanden achtereen kon vriezen dat het kraakte. 

Terwijl de dikte van het ijs dagelijks in Friesland werd gemeten en werd gehoopt op nóg meer vorst, keken wij bedenkelijk uit de raam en zagen veel te veel trucks en machines stil staan. Hoe anders is het dit jaar? Tot en met vrijdag 20 december hebben we volop gedraaid, de temperaturen waren, op een nachtvorstje na, niet onder de drie graden geweest. Carnaval hebben we in lente-achtige temperaturen gevierd, hopelijk heeft u een leuke tijd achter de rug. Februari eindigde en in maart bleven er met helder en fris weer volop mogelijkheden ons personeel en materieel aan de slag te houden.

Projecten
Wij kunnen u met gepaste trots mededelen dat het project ‘Westfalenhütte’ (Dortmund) aan AVG gegund is geworden. Hierdoor kunnen wij voortvarend van start en zijn we verheugd wederom onze tanden te kunnen zetten in een mooi project. Via onze website (www.avg.eu) kunt u de verrichtingen zelf bekijken: er is een webcam ingesteld die de voortgang dagelijks laat zien. Ik nodig u dan ook uit onze website te bezoeken en zelf een kijkje te nemen.

In onze eerdere nieuwsbrieven maakten wij ook al bekend, dat wij bezig waren langlopende contracten af te sluiten, waarmee we zogenaamde groene energie zouden kunnen vervoeren. Ook dit werk, het transport van houtsnippers is nu definitief aan AVG toegekend en wij zijn blij dat wij onze klanten nu al volop kunnen bedienen.

Onzekere tijden
Ondanks het goede weer, blijven de vooruitzichten op meer werk in onze sector zeer beperkt. Hoewel wordt gezegd dat de crisis op een einde loopt, is dat voor de transport- en bouwbranche nog zeker niet het geval. Daarom moeten we ondernemend blijven denken, blijven we zoeken naar uitdagingen op de markt en ons per-soneel prikkelen zo goed en efficiënt mogelijk hun werk te doen. Verhogen van omzet enerzijds, uit te voeren door de directie en planning en verlaging van kosten anderzijds, waar wij allen onze schouders onder zetten, moeten ervoor zorgen dat ook 2014 een jaar wordt waarop we later met een tevreden gevoel op terug kunnen kijken.

Mixing Plant Gennep
Samen met mijn partners Gerrit Drenth en Alex Spijkerboer hebben wij op 13 september officieel Mixing Plant Gennep in gebruik genomen. Mixing Plant Gennep – de partners zijn een ‘mix’ van disciplines en vullen elkaar aan. Wij hebben veel vertrouwen in deze
samenwerking.

LenteAVG-heijen-maasvallei-netwerk-jpg
Ik hoop dat ons allen een mooie lente wordt gegund.
Met temperaturen die passen bij de tijd van het jaar waarin het goed toeven is. Dit wens ik ook mijn medewerkers toe; dankzij hun inzet in de afgelopen tijden, hebben wij in deze economisch slechte tijden onze klanten optimaal kunnen bedienen. Ik ben trots op de inzet van mijn personeel om de wensen van de klant naar tevredenheid te vervullen. In samenwerking ligt de oplossing van vele problemen, zowel politiek, maatschappelijk, zakelijk en privé. Ik hoop u weer snel te mogen begroeten.

Geschreven door Ramon Janssen, directeur van AVG Heijen

AVG en de klant gaan hand in hand
In iedere nieuwsbrief stelt AVG een klant aan u voor. In deze editie heeft divisie OCE een klant gevraagd om zijn visie en mening over AVG met u te delen.

Geïnterviewd persoon: Janko HaaksemaGMB Goede
Functie: Hoofd uitvoering bij GMB
Project: 9 oevers

GMB biedt duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen. Ze hebben kennis in huis van allerlei vakdisciplines. Een partner die openstaat voor nieuwe ideeën en zich daarbij graag laat inspireren door ambitieuze opdrachtgevers.

Waarom maakt u gebruik van AVG?
Ik maak nu persoonlijk twee jaar gebruik van de diensten van AVG. Het is een betrouwbare partij die je voorziet van goede adviezen.

Waarom heeft GMB voor AVG gekozen?
GMB is altijd op zoek naar innovatie en samenwerking. Ook het onderzoeks- en rapportagewerk speelt steeds vaker een rol binnen de geïntegreerde contractvormen. Een succesvol bouwteam is belangrijk. Het onderken-nen van elkaars problemen en het sturen op tijd, kwaliteit en geld is een issue. AVG zet samen met de mensen binnen het bouwteam de schouders eronder en dat past binnen de bedrijfscultuur van GMB.

Heeft u veel contact met AVG?
AVG maakt bij opdracht, zelfstandig onderdeel uit van het bouwteam en wanneer nodig worden contactmoment gepland.

Wat is de algemene indruk van de diensten of rapportages die AVG aanlevert?
Goed

Hoe ervaart u de samenwerking met AVG?
AVG werkt zelfstandig binnen het bouwteam. Kortom een prettige samenwerking.

Transport en verhuur

Schadepreventie hot item!

De afgelopen jaren is de schadelast bij zowel het wagenpark als bij het werkmaterieel van AVG toegenomen. Dat een te hoge schadefrequentie en daardoor een te hoge schadelast een negatieve invloed heeft op het be-drijfsresultaat mag voor eenieder duidelijk zijn.

Dus tijd voor actie!

Om tot een succesvol schadepreventieplan te komen is men in 2012 begonnen met een goede schaderegistratie.
Al snel werd duidelijk dat een dynamisch bedrijf als AVG met zijn vele werkprocessen gevoelig is voor een hoge schadefrequentie.
Het was dus zaak om mogelijke knelpunten tijdig te onderkennen en hier adequate sturing aan te geven; schades te bespreken over oorzaak en hoe te voorkomen. Chauffeurs er van bewust maken waar de risico`s liggen, maar ook informeren over de hoogte van de schadelast. Procedures maken hoe te handelen bij aankomst op een onbekend terrein. Kortom, een Safety Culture binnen de gehele onderneming is in grote mate bepalend voor een goed resultaat.

AVG vrachtwagens
Op 31 januari mocht AVG haar nieuwe aanwinsten met euro 6-motoren in ontvangst nemen.

De eerste resultaten bieden voldoende soelaas om het door te gaan met de ingeslagen weg: ten opzichte van 2011 zijn de schades met ca. 15% gereduceerd. Een mooi resultaat! De cijfers van het eerste kwartaal van 2014 zijn inmiddels binnen en laten een zeer positief resultaat zien, wat ons optimistisch en hoopvol stemt.

Maar we laten het hier niet bij. Ook het tracken en tracen van onze auto`s biedt enorm veel voordelen. Het biedt inzicht in de rijstijl van de chauffeur. We kunnen onze chauffeurs adviseren tot een defensievere rijstijl, wat weer lijdt tot minder slijtage, minder brandstofverbruik en meer veilige kilometers en dus ook reductie van onderhoudskosten. Belangrijk is het bewustwordingsproces bij de chauffeurs met de positieve insteek!

Historische Grondverzet-evenement verplaatst
Het jaarlijks terugkerende historische grondverzet-evenement van de Vereniging Historisch Grondverzet (kortweg Higro) vindt dit jaar plaats op een nieuwe locatie.

AVG grondverzetNadat het vier maal is gehouden op het Recreatieoord De Maashorst in Schaijk heeft de organisatie dit jaar Harrie Maessen bereid gevonden om zijn zandwinning ‘De Witte Vennen’ aan de Vennenweg in Oostrum bij Venray ter beschikking te stellen voor het evenement. Dat wordt gehouden op zaterdag 24 en zondag 25 mei 2014.

De organisatie hoopt binnenkort 50 tot 60 machines en voertuigen aangemeld te krijgen, waarna de inschrijving sluit omdat het terrein niet meer toelaat en de veiligheid gewaarborgd moet blijven. Er hebben zich inmiddels al ruim 25 deelnemers gemeld. Om met een machine of truck deel te nemen dien je lid te zijn of worden van de Vereniging Higro. Dat moet dan wel zijn geregeld voor 1 mei 2014, om het een en ander administratief ook in goede banen te kunnen leiden. Aanmelding kan via een E-mail naar: [email protected].
Het lidmaatschap kost 25 euro per jaar.

Bezoekers kunnen het evenement straks gratis bezoeken. Meer informatie is te vinden op www.historischgrondverzet.nl of te vragen via de voorzitter: [email protected].
Een uitgebreide fotoreportage van het evenement in 2013 is te vinden op: http://www.bouwmachineweb.nl/fotos/thumbnails.php?album=294&page=1 (bron: Cobouw)

Bouwstoffen
BiomassaAVG bouwstoffen
Vanaf maart is AVG gestart met de leverantie van biomassa. Per jaar zal 20.000 ton biomassa wordt ingezet als vervanging van steenkool. Samen zorgen we er op deze manier voor dat er een duurzamere wijze stoom kan worden opwekt voor de productie van Soda. Hiervoor heeft AVG 4 walking floors aangeschaft welke in mei in gebruik genomen worden.

AVG vrachtwagen

 

Combipomp
AVG heeft er even op moeten wachten, maar daar is hij dan: onze nieuwe combipomp met een lengte van 33 meter.

 

 

Infra
In de Leunen heeft AVG de opdracht gekregen voor de sloop van een voormalige discotheek de Steeg. Waar in het verleden de regionale jeugd onder het genot van een drankje stond te dansen op de dreunen van de muziek, heeft AVG de discotheek met dreunen van de kranen het pand gelijk met de grond gemaakt.
In de toekomst zullen hier een 32 tal woningen worden gebouwd waarvoor AVG het riool aanlegt en later ook het straatwerk.

AVG infra
Contactgegevens
De Grens 7
6598 DK Heijen

Telefoon : 0485-802020
Fax : 0485-802081

E-mail : [email protected]
Website : www.avg.eu