Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


OOvB blog: Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)

Gepubliceerd op: 25-01-2024

De wet Uitbetaalde Bedragen aan Derden is in werking getreden en heeft in eerste instantie veel reactie opgeroepen bij de medische sector. Waarom uitgerekend vanuit deze sector een dergelijke reactie kwam, legt Jolanda van Veggel, Senior Belastingadviseur bij OovB uit in onderstaande blog.

OOvB blog: Wet UBD 2024

 

Wet Uitbetaalde Bedragen aan Derden

De wet UBD geeft de verplichting om bedragen die uitbetaald zijn aan derden te melden bij de belastingdienst, de zogenaamde renseigneringsverplichting. Het gaat dan onder meer om bedragen die betaald zijn aan ondernemers die een factuur zonder vermelding van BTW hebben uitgereikt, bijvoorbeeld voor diensten die zijn vrijgesteld van BTW of waarvan de BTW is verlegd.

Daarnaast vervangt deze renseigneringsverplichting de IB47 verklaring voor bedragen die zijn betaald aan personen die geen factuur hebben uitgereikt.

 

Medische- en bouwsector

In de medische sector werken veel ZZP’ers die een factuur uitreiken zonder BTW, omdat de prestaties vrijgesteld zijn van BTW. Vandaar de reactie vanuit de medische sector.

Bedragen die zijn uitbetaald aan ondernemers die een factuur met verlegde BTW hebben uitgereikt, vallen ook onder deze wetgeving, aldus de belastingdienst. De verleggingsregeling wordt veelvuldig toegepast in o.a. de bouwsector en heeft dus de nodige administratieve last voor deze sector.

 

Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

• het bedrag dat is uitbetaald
• de datum waarop is uitbetaald
• een aantal gegevens van de persoon aan wie is uitbetaald (bsn, naam, adres en geboortedatum)

 

Uitzonderingen

Op deze renseigneringsverplichting gelden ook uitzonderingen: betalingen aan vrijwilligers, artiesten en beroepssporters hoeven niet aangeleverd te worden. Ook een factuur met BTW verlegd van bijvoorbeeld een BV of VOF hoef je niet te melden. Het gaat dus uitsluitend om natuurlijke personen (ZZP’ers), die een factuur uitreiken waarop geen BTW bedrag is vermeld.

De gegevens kunnen op verschillende manieren verstrekt worden aan de Belastingdienst, namelijk via het gegevensportaal bij de Belastingdienst of via E-herkening. Voor het jaar 2023 moeten de gegevens voor 1 februari 2024 door de Belastingdienst ontvangen zijn.

 

Wie zijn verplicht om deze gegevens aan te leveren?

• De inhoudingsplichtige (ondernemer of onderneming met personeel) is verplicht om deze gegevens aan te leveren voor 1 februari;
• De ondernemer zonder personeel moet deze gegevens op uitnodiging van de Belastingdienst aanleveren. Zonder uitnodiging is er geen verplichting.

 

Jolanda van Veggel

Deze blog is geschreven door Jolanda van Veggel, Senior Belastingadviseur.

Werkzaam sinds: 2021 bij bij OOvB adviseurs en accountants Heesch en OOvB adviseurs en accountants Wijchen

E-mail: [email protected]

Telefoon: 0412-612818

Bekijk OOvB: In de ledengids.