Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Sebastiaan Geene over personenvennootschap

Gepubliceerd op: 08-03-2019

BOEKEL WANROIJ – “Nieuwe regelgeving voor de personenvennootschap? Doel is juridische structuur te vereenvoudigen.” In een onlangs gepubliceerd nieuwsbericht van 21 februari 2019, kondigt Minister Dekker aan dat het makkelijker wordt voor ondernemers om een bedrijf te starten. Dat trok direct mijn aandacht. Is dat nu nog zo lastig dan? Nee, is daarop het antwoord. U vult online een KvK-formulier in en gaat daarmee naar de Kamer van Koophandel. En jawel: u bent ondernemer!

Het nieuwsbericht wijdt uit over het voornemen van de Minister om de regelgeving met betrekking tot de personenvennootschap (nu nog V.O.F., C.V. en maatschap) te moderniseren. Vooral in het MKB, in de agrarische sector en de dienstverlening wordt gebruikt gemaakt van deze personenvennootschappen.

De Minister heeft een concept-wetsvoorstel openbaar gemaakt. Deze nieuwe regelgeving zou het voor ondernemers en beroepsbeoefenaren mogelijk maken om flexibeler te kunnen opereren in het handelsverkeer, zonder dat zij “extra” juridisch advies hoeven in te winnen. Ik ben benieuwd. Het lijkt mij altijd belangrijk om afspraken goed vast te leggen (dat zeg ik overigens niet uit eigenbelang). De nieuwe regelgeving zal dat niet anders maken.

In het concept-wetsvoorstel komt naar voren dat er straks nog maar twee rechtsvormen onder de personenvennootschap vallen, namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma kunnen qua naam blijven bestaan, maar de verschillen verdwijnen.

Ik vind verder dat de term “vennootschap”, dus zonder toevoeging, niet heel handig is. Er kan dan namelijk verwarring ontstaan ten aanzien van de besloten vennootschap, welke rechtsvorm in veel contracten wordt gedefinieerd als “vennootschap”.

In een volgende blog zal ik verder ingaan op het concept-wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen.

We houden u op de hoogte!

Sebastiaan Geene is werkzaam sinds 2009 bij vestiging Wanroij en Boekel.personenvennootschap

Over OOvB
OOvB adviseurs en accountants heeft in haar langjarig bestaan een sterke reputatie opgebouwd als een betrokken en deskundige dienstverlener voor ondernemers in de regio Noordoost-Brabant en Zuidoost-Gelderland. Vanuit 5 regiokantoren staan wij, met een team van acht vennoten en in totaal zo’n 90 professionals, onze klanten dagelijks bij op het vlak van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, bedrijfsadvies, corporate finance en personeel & organisatie.

Kijk voor meer informatie op de website van OOvB adviseurs en accountants of klik hier voor meer artikelen op de Maasvallei website.