Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Econsultancy Boxmeer werkt veelvuldig samen met Stichting Markdal duurzaam en vitaal

Gepubliceerd op: 24-02-2016

markdal-econsultancy-boxmeer-maasvallei-netwerkBOXMEER – De Vereniging Markdal duurzaam en vitaal is opgericht om het Markdal ten zuiden van Breda een gebied te maken waarin ecologie, economie en samenleving in evenwicht zijn. De vereniging streeft naar een levendig Markdal waar ruimte is voor water en de bijbehorende natuur en waar recreatie een plek krijgt. Voor bewoners van het gebied wordt een economische impuls gegeven door de kwaliteitsverbetering van het gebied. 

logo-markdal-econsultancy-boxmeer-maasvallei-netwerk

Econsultancy werkt veelvuldig samen met de Stichting Markdal duurzaam en vitaal. De stichting wordt aangestuurd door de vereniging en is verantwoordelijk voor het herinrichtingproces dat de komende jaren zal gaan plaatsvinden. Daarbij voorziet Econsultancy in de benodigde onderzoeken bij de voorgenomen ontwikkelingen en de daaruit voortkomende transacties.

“Het stramien en de doelgerichtheid die we hebben ontwikkeld voor onze onderzoeken van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Bureau Beheer Landbouwgronden is zeer wenselijk voor het aan- en verkopen van percelen door de Stichting. Door een snel en doelmatig onderzoek wordt in kort tijdsbestek inzicht verkregen of in het kader van een grondtransactie rekening gehouden moet worden een potentiële (ernstige) bodemverontreiniging en/of vervolgonderzoeken noodzakelijk zijn,” aldus projectleider Rik Pijnenburg.

Bron: www.verenigingmarkdal.nl

Econsultancy econsultancy-boxmeer-logo-maasvallei-netwerk
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Telefoon : 0485-581818
Fax : 0485-581810

E-mail :    [email protected]
Website : www.econsultancy.nl