Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Op locatie in Lent met Patrick Michiels van Primetime Eventtechniek en inrichting uit Cuijk

Gepubliceerd op: 10-06-2015

patrick-michiels-primetime-eventtechniek-en-inrichting-cuijk-strandtentenLENT – Onlangs hield Dura Vermeer een relatieavond voor genodigden op de projectlocatie aan de Waal in Lent waar Patrick Michiels van Primetime Eventtechniek in samenwerking met 024 Events uit Nijmegen de complete uitvoering mocht verzorgen.

De foto’s spreken voor zich, want Primetime verzorgt evenementen van a tot z en kan met alle organisatiebureaus goed samenwerken.

Voor deze opdracht heeft Primetime de sfeervolle strandtenten geleverd, en geheel in strandstijl, de tafels, stoelen en het licht en geluid.

 

patrick-michiels-primetime-eventtechniek-en-inrichting-cuijk-strandtenten-lent-waalsprong

“Rijkswaterstaat wil met het project Ruimte voor de Waal de risico’s op overstroming verkleinen door de waterstand te verlagen. Tegelijkertijd moet uitvoering van deze maatregel de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen aan de Waal ten goede komen. Het project behelste het graven van een nevengeul en daarmee de aanleg van een eiland in de Waal dat moet uitgroeien tot een uniek rivierpark in het hart van Nijmegen met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Combinatie i-Lent (Dura Vermeer en Ploegam) tekende voor de klus. Om de risico’s op overstromingen te verkleinen, werd de bestaande dijk zo’n 350 meter landinwaarts verlegd. De dijkteruglegging wordt gecombineerd met het graven van een nevengeul, waardoor een eiland in de Waal ontstaat. Bij hoogwater stroomt het water in de geul mee met de rivier. Hiermee wordt voorkomen dat het water te veel stijgt. Naast deze werkzaamheden is de bouwcombinatie verantwoordelijk geweest voor de bouw van drie beeldbepalende bruggen (die het eiland verbinden met het vaste land) en een nieuwe kade. Voor de verlenging van de Waalbrug werd eerst een bypass gemaakt om de hinder voor het verkeer van en naar Nijmegen tijdens het werk zo beperkt mogelijk te houden. De verlengde Waalbrug werd – net als de nieuw te bouwen Promenadeburg en de Citadelburg – eerst op het land gebouwd. Pas daarna werd de grond onder de bruggen weggegraven. Om de overlast voor de omgeving te beperken, vond het transport zoveel mogelijk plaats per schip en is in het werkgebied een bouwweg aangelegd.” Bron : Dura Vermeer

patrick-michiels-primetime-eventtechniek-en-inrichting-cuijk-strandtenten-brug-lent-waalsprong

 

Bekijk meer informatie in het Maasvallei Archief.

 

PRIMETIME BV Eventtechniek + Inrichting
De heer Patrick Michielsprimetime-eventrealisation-licht-techniek-geluid-cuijk-maasvalle-netwerk

Hapsebaan 4
5431 NG Cuijk

Telefoon : 0485-318375

E-mail : [email protected]
Website : www.primetime.nl