Advertentie

Maasvallei Netwerk

Dè zakelijke netwerkorganisatie in de regio!


Previcus Vastgoed uit Beugen komt met goede raad. Let op uw WOZ-waarde!

Gepubliceerd op: 19-02-2014

logo-previcus-vastgoed-beugen-maasvallei-netwerk

In het begin van het kalenderjaar versturen gemeenten de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Op dit moment zijn er 70 gemeenten, waaronder Sint Anthonis , die in januari de nieuwe beschikkingen al versturen.

team-foto-previcus-vastgoed-beugen-maasvallei-netwerk
Het team van Previcus Vastgoed staat voor u klaar.

Uit cijfers van Previcus Vastgoed blijkt echter dat circa 30% van de gemeenten de bezwaren van vorig jaar nog niet heeft afgehandeld.

Ieder jaar wordt de WOZ-waarde van onroerende zaken in een gemeente opnieuw bepaald. Het kan dus zijn dat deze waarde hoger is dan u verwacht. Dit komt omdat de wet voorschrijft dat gemeenten de waarde van onroerende zaken vaststellen naar de waardepeildatum (prijspeil) 1 januari 2013. Om tot een waardebepaling te komen, vergelijkt uw gemeente uw pand met de verkoopcijfers van vergelijkbare objecten in de omgeving. Vervolgens worden verschillende belastingen berekend aan de hand van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak.

Het is belangrijk dat u de vastgestelde WOZ waarde goed controleert. De belastingen gekoppeld aan de WOZ waarden zijn in 2014 fors verhoogd. Zo is het eigenwoningforfait met maar liefst 17% gestegen. Ook zijn de OZB tarieven flink gestegen. Een lagere WOZ waarde resulteert in een lager aanslag inkomstenbelasting, OZB, waterschapsbelasting, vennootschapsbelasting en eventueel schenk of erfbelasting. Indien u het niet eens bent met de WOZ waarde dient u binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift in te dienen bij uw gemeente. U kunt het bezwaarschrift ook gratis uitbesteden aan een gespecialiseerd bureau.

“Previcus Vastgoed staat ook op de Maasvallei Netwerk Business Beurs Boxmeer op vrijdag 14 maart 2014 in het bedrijvencentrum van Boxmeer.” 

Previcus Vasgoed
Burgemeester Verdijkplein 1
5835 AR Beugen

T: 0485-574444
F: 0485-572311

E-mail : [email protected]
Website : www.previcus.nl